Bæredygtighed og Grøn Omstilling

Bæredygtighed og Grøn Omstilling på de merkantile erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse

Fra alle sider, politiske såvel som fra arbejdsmarkedets parter, er der bred enig om, at der er behov for kvalificeret faglært arbejdskraft til at trække den grønne omstilling i Danmark og at en vigtig forudsætning for bæredygtighed og grønne omstilling er, at der er nok faglærte med grønne kompetencer. At få uddannet nok faglærte er en udfordring og de seneste fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle faglærte i Danmark i fremtiden. På det merkantile område melder virksomhederne om mangel på elever og faglærte. Det betyder, at virksomhederne i den grønne omstilling har en udfordring, når de skal rekruttere medarbejdere.

På arbejdsfunktionerne inden for salg, indkøb, handel, logistik, økonomi, HR og administration kan man allerede i dag mærke de nye cirkulære praksisser, der indbærer et paradigmeskift i forbrug og produktion i hele værdikæden, indsamling og strukturer til dokumentation af produkter, service- og reparationsordninger, deleordninger, miljøkrav, CO2-aftryk, indsamling af ressourcer og genanvendelse, mærkningsordninger og certificeringer.

Branchernes virksomheder tilkendegiver at der kommer til at ske meget mere fremadrettet. Det betyder at kompetencekravene inden for bæredygtighed og grøn omstilling, som medarbejdere på områderne salg, indkøb, logistik, økonomi, HR og administration i private såvel som offentlige virksomheder møder kun bliver større de kommende år.

For at imødekomme behovet for grønne kompetencer på de merkantile erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse arbejder de faglige udvalg og HAKL målrettet på at have de relevante uddannelsestilbud, der kan understøtte implemtering af bæredygtighed og grønne omstilling i virksomhederne.

Jorden, Spire, Blad, Bæredygtighed