Efter- og videreuddannelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) har fokus på at sikre et relevant fremtidsrettet udbud af uddannelser til de merkantile målgrupper. Kompetenceudbuddet udvikles løbende på baggrund af kompetenceafdækning og behov i virksomhederne i forhold til den bæredygtige og grønne omstilling.

HAKL forventer at arbejdsfunktionerne inden for ledelse, salg, indkøb, handel, logistik, økonomi, HR og administration også er en naturlig del af de nye praksisser i forbindelse med bæredygtighed og grøn omstilling i både de private og offentlige virksomheder.

På disse sider findes HAKLs nyeste afdækninger af kompetencebehov i forbindelse med bæredygtighed og grøn omstilling for det merkantile område. HAKL har udviklet et bredt udannelsesudbud inden for bæredygtighed og grøn omstilling og udvikler løbende spændende nye uddannelsesmål, med grønne kompetencer, der kan understøtte medarbejdere og virksomheder i den bæredygtige og grønne omstilling.

Hænder, Jorden, Næste Generation