Kortlægning af kompetencebehov blandt ledere i AMU-målgruppen og anbefalinger til kursusudbud

Deloitte har på vegne af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) afdækket AMU-ledernes kompetencebehov i forhold til at udøve bæredygtig ledelse.

Bestyrelsesdronning: ESG er den vigtigste tendens lige nu - Sustain ...

I rapporten har 216 ledere tilkendegivet deres kompetencebehov på nye grønne områder inden for ESG (Enviroment, Social, Governance) samt bæredygtigheds- og klimaafrapportering.

Kortlægningen af ledernes kompetencer på området ESG viser, at mange ledere efterspørger kompetencer inden for miljø (E), hovedparten af lederne føler sig godt rustet til den sociale (S) og ledelsesmæssige dimension (G). Desuden kortlægger undersøgelsen i hvilket omfang lederne allerede er involveret i ledelse inden for de tre dimensioner i ESG-rammeværket. Ledere peger på kompetencebehov inden for klimaregnskab (30 procent), grønne investeringer (25 procent) og bæredygtighedsrapportering (24 procent).

Undersøgelsen viser at 6 ud af 10 adspurgte ledere oplever at deres virksomhed i høj grad eller i meget høj grad har fokus på bæredygtighed. Og knapt halvdelen af lederne siger, at det er vigtigt for dem at arbejde i en virksomhed, som har fokus på bæredygtighed. 62 procent af de adspurgte ledere er selv involveret i virksomhedens bæredygtighedsindsatser. 58 procent angiver at det også er en del af deres ledelsesopgave at engagere medarbejderne i bæredygtighedsindsatserne.

Den samlede rapport ligger her:

Bæredygtig Ledelse Kortlægning af kompetencebehov blandt ledere i AMU-målgruppen og anbefalinger til kursusudbud