Igangværende analyser og projekter


Digitale, interaktive læringsteknologier i salg, handel og administration

Projektet bygger videre på projektet "Afdækning og udvikling af digitale læringsforløb (mikrolæring)" fra UUL 2019-21.

Dette projekt har til formål at bygge videre på resultater fra projekterne om mikrolæring. Der sættes i projektet særlig fokus på nye digitale læringsteknologier, der kan bidrage til at skabe bedre og mere interaktive undervisnings- og læringsmaterialer, herunder eks. interaktive læringsvideoer og anvendelse af VR-elementer såsom VR-briller, softwarerobotter, servicerobotter etc.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2023-24.

Udvikling af lærerkompetencer inden for grøn omstilling og bæredygtighed på HAKLs område

Projektet ligger i forlængelse af tidligere projekt "Afdækning af bæredygtighed på HAKLs efteruddannelsesområde", UUL 2020-22.

Formålet med projektet er at opkvalificere lærerne på AMU og derved sikre, at underviserne har den nødvendige viden og faglige kompetence til at yde kompetent undervisning og føler sig fagligt klædt på til at undervise i grøn omstilling og bæredygtighed på HAKLs område.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2023-24.

Afdækning af digitaliseringen i forbindelse med implementering af grøn omstilling

Projektet følger op på to tidligere HAKL-analyser:

  • Analyse og afdækning af behovet for bæredygtighed i efterudannelse på HAKLs område fra UUL 2020-22 
  • Analyse i udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI, UUL 2020-22

HAKL ønsker at undersøge, hvor og i hvilken grad virksomheder på det merkantile område anvender digitalisering til at fremme og understøtte den grønne omstilling i virksomhederne eks. til dokumentationsopgaver og ved opsamling af ikke-finansielle data (grønne regnskaber), og hvilke kompetencer hos de ufaglærte og faglærte medarbejdere, der skal understøtte denne udvikling.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2023-24.

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse

Den grundlæggende lederuddannelse blev senest evalueret i 2016. Siden da har rigtig mange ledere gennemført uddannelsen. Set i lyset af de store forandringer i automatiseringen af arbejdsopgaver, digitale transformationer og udvikling i ledelsesfeltet er det nærliggende at undersøge, om den grundlæggende lederuddannelse fortsat giver ledere de relevante lederkompetencer og om den store tilfredshed med uddannelsen er fastholdt.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2023-24.

Bæredygtighed – udvikling af kompetenceudbud i bæredygtighed for HAKLs målgrupper

Projektet er en opfølgning på HAKLs analyse og afdækning af behovet for bæredygtighed i efteruddannelse på HAKLs område fra UUL 2020 – 2022, hvor der blev identificeret egentlige hovedoverskrifter på de emneområder, hvor der er et kompetencebehov. I dette projekt skal der arbejdes videre med at omsætte de afdækkede kompetencebehov i konkrete efteruddannelsestilbud. På den måde kan HAKL komme nærmere sit mål om at kunne understøtte udviklingen med bæredygtighed og grøn omstilling i både private og offentlige virksomheder gennem et relevant udbud af efteruddannelse inden for salg, indkøb, handel, logistik, økonomi og administration.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Evaluering og afdækning af digitale undervisningsmaterialer (mikrolæring) til fjernundervisning m.m. samt udvikling af nye digitale undervisningsmaterialer på det merkantile område

Projektet er opdelt i to dele, hvor den ene del handler om at evaluere og følge op på HAKLs projekt om udvikling af mikrolæring og den anden del handler om at udvikle yderligere interaktive praksisorienterede digitale undervisningsmaterialer, som er målrettet de behov der afdækkes til materialerne i projektets del 1.

HAKLs formål med projektet er fortsat at udvikle og målrette digitalt undervisningsmaterialet til målgruppen med hjælp fra private leverandører, der har digital didaktik og læring som deres kernekompetence og som i et samarbejde med undervisere og AMU-udbydere kan udfordre og løfte kvaliteten af digital interaktiv praksisorienteret læring på det merkantile AMU-område.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Udvikling af uddannelsesforløb inden for AMU til akademimoduler

Projektet følger op på HAKL-projektet: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området, projekt nr. 140810. UUL-pulje 2019 – 2021.

Formålet med dette projekt er at udvikle AMU til akademimoduler inden for følgende områder: FKB Administration, FKB Handel og logistik og FKB Viden- og forretningsservice.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel

Convenience- og fødevareområdet er et smalt brancheområde inden for detailhandel, der er i vækst.

Formålet med projektet er, at målgruppens arbejdsfunktioner og kompetencebehov inden for fødevarer og convenience afdækkes og analyseres med henblik på at opdatere og evt. udbygge kursusområdet i overensstemmelse med målgruppen og virksomhedernes behov.

Afdækningen skal samtænke kursusområdet i AMU med det ny EUD-speciale i convenience, så beskæftigede i branchen via AMU får samme muligheder for at erhverve kompetencerne, som de unge på EUD.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.