Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Igangværende analyser og projekter

 

Oplev AMU sammen med IF, MI, TUR, og TE
Med midler fra Undervisningsministeriet skal kursusportalen amukurs.dk, som HAKL er med i foruden MI, IF, TUR og TE nu videreudvikles for at styrke og udbrede kendskabet til de mange muligheder for efteruddannelse inden for AMU.

Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU
Med midler fra Undervisningsministeriets TUP-pulje under tema 1: Styrkelse af digital læring i AMU, skal projektet være med til at omstille HAKLs kurser til digitalt udbud. Der tages i projektet fat i kurser inden for it, administration, økonomi- og regnskab, detailhandel samt ledelse.

Vælg til med AMU sammen med IF, MI, TUR, og TE
”Vælg til med AMU” er fra årets TUP-pulje under tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte. Projektet er en forlængelse af Oplev AMU og dermed en videreudvikling af amukurs.dk. I projektet vil der blive udviklet nogle IT-værktøjer, der kan motivere virksomheder og kursister til at deltage i et uddannelsesforløb. Disse værktøjer giver bl.a. mulighed for via amukurs.dk at lave et skræddersyet inspirationshæfte til både virksomheder og medarbejdere.

Digitale test i AMU inden for HAKL-uddannelsesområder
Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til afprøvning af læringsudbyttet i AMU med henblik på, afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre.

Uddannelse i digital læring til undervisere inden for HAKL-uddannelsesområder
Formålet med at udvikle en læreruddannelse i digital læring er at give underviserne i AMU på HAKLs uddannelsesområder tekniske, pædagogiske og didaktiske kompetencer inden for digitale læringsformer og anvendelse af redskaber til udvikling af digitale undervisningsmaterialer.

Produceret af Adapt A/S