Kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling på erhvervsuddannelserne inden for detail, handel og kontor

De faglige Udvalg inden for Detailhandelsuddannelser, Handelsuddannelsen og Kontoruddannelser er bevilget et tilskud på 2 mio. kr. fra STUK. Midlerne skal anvendes til at understøtte arbejdet i de faglige udvalg med kortlægning og fremtidssikring af erhvervsuddannelserne i forhold til den grønne omstilling og bæredygtighed.

På baggrund af viden fra gennemført kvalitativ afdækning af bæredygtighed på efteruddannelsesområdet, forventes det at den grønne omstilling og bæredygtighed på de 3 erhvervsuddannelser vil afspejles i fremtidige kompetencebehov i private og offentlige virksomheder inden for:

  • Nye forretningsmodeller i en Cirkulær økonomi – generel forståelse for de nye forretningsmodeller, som følge af Cirkulær økonomi og digitalisering for virksomhedens merkantile jobprofiler.
  • Ledelse – på strategisk plan og implementering og forankring på medarbejderniveau.
  • Indkøb – bæredygtige indkøb, produktdokumentation, værdikæder og genbrug.
  • Salg – nye forretningsmodeller, kommunikation og markedsføring, produktdokumentation, retursystemer, udvidet produktansvar.
  • Økonomi – omstilling til en grøn økonomi, nye ikke-finansielle data, businesscases for fremtidens investeringer, CO2-baseline, understøttelse af bæredygtighedsdokumentation, udvidet producentansvar mv., nye ICT-systemer.
  • Logistik – nye materialeinfrastrukturer, koordinering mellem salg og indkøb, nye retursystemer, nye transportformer med CO2 neutrale, selvstyrende enheder, bæredygtige indkøb af transport, mærkning af transport og logistik.

Se kildebilledet

Den grønne omstilling i private og offentlige virksomheder sætter gang i en udvikling og omstilling i forretningsmodeller og fokus på cirkulær økonomi samt bæredygtighed. Og de faglige udvalg vil med midlerne fra STUK kortlægge behovet for grønne og bæredygtige kompetencer i erhvervsuddannelserne inden for detail, handel og kontor gennem en større kvantitativ undersøgelse og identificere kompetencebehov, hvor der er udfordringer, hvad der er af mulige løsninger og herunder behov for egentlige grønne profiler i uddannelserne set i forhold til en mulig justering/udvikling af erhvervsuddannelserne.

En større kvantitativ afdækning vil foregå både i virksomheder, hos aktørerne på skolerne samt på lærestederne i forhold til at afdække et så detaljeret billede af, hvilke kompetencer, arbejdsopgaver og jobfunktioner der kan understøtte den grønne omstilling.

De tre uddannelsesområder detail, handel og kontor har alle stort fokus på de grønne kompetencer og det er relevant at få kortlagt behov for konkrete kompetencer i forhold til grøn omstilling eller nye bæredygtige profiler som eksempelvis - en ”økonomisk controller i bæredygtighed” eller ”Bæredygtige sælger” på alle de 3 uddannelser.

I undersøgelsen kortlægges følgende:

  1. At få et overblik over hvilke indsatser, som virksomheder arbejder med eller forventer at komme til at arbejde med i fremtiden knyttet til den grønne omstilling inden for de områder de 3 uddannelserne dækker over.
  2. Afdækning af de erfaringer og udfordringer aktørerne ser i forhold til et større fokus på den grønne omstilling hele vejen igennem erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Herunder muligheder og udfordringer.
  3. En afklaring med lærepladserne på de 3 uddannelsesområder på udfordringer og muligheder for justeringer og udvikling af de enkelte uddannelser i forhold til et mere konkrete forslag til grønt og klimaorienteret indhold, der er rettet mod den grønne omstilling i virksomhederne.

Resultatet er 3 mindre delrapporter for hvert af nedenstående områder samt en kort samlet analyserapport.

Projektet gennemføres i 2022 i perioden 1. maj - 16. december.