Mikrolæring - digitale læringsforløb

mikrol

HAKL ønsker med dette projekt er at udvikle mikrolærings elementer, der kan understøtte udviklingen imod mere digitalisering af undervisningen, der allerede er godt i gang hos AMU-udbyderne. De digitale interaktive mikrolærings elementer, skal bidrage til yderligere fleksibilitet i AMU og muliggøre at kompetenceudvikling i endnu højere grad integreres i praksislæringen på arbejdspladserne. Desuden vil AMU-udbyderne nemt kunne tilgå materialet og integrere det i relevant undervisning.

Projektet er et mindre projekt og der udvikles mikrolærings elementer på to uddannelsesområder:

  • Ledelse
  • Administration

På uddannelsesområdet ledelse skal de korte interaktive digitale mikrolærings elementer indgå i tilstedeværelsesundervisning på ”Den grundlæggende lederuddannelse” (GLU), hvor det er relevant i uddannelsesforløbet. Desuden er tanken at mikrolærings elementerne skal kunne tilgås af medarbejdere i virksomheder som digital læring eller som repetition efter et efteruddannelsesforløb.

På uddannelsesområdet administration er det forventningen at der udvikles digital interaktiv mikrolæring, der kan tilgås af medarbejdere i virksomheder i forbindelse med opkvalificering og repetition. Desuden kan de udviklede interaktive digitale mikrolærings elementer supplere kompetenceudvikling i enkeltstående læringselementer, som en del af et undervisningsforløb.

Projetet er igangsat og udvikling af digitale interaktive mikrolæringselementer vil foregå hen over 2021 i et samarbejde med relevante AMU-udbydere, virksomheder samt ekstern leverandør. Siden her opdateres løbende.