Trepartsindsatser

Trepartsaftalen om flere faglærte og entydigt ansvar
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik en trepartsaftale om erhvervsuddannelserne i november 2020. Med aftalen indføres bl.a. en ny ansvarsfordeling for det lærepladsopsøgende arbejde, der flytter ansvaret fra den enkelte elev til erhvervsskolerne for de elever, som ikke finder en læreplads selv.
Det blev endvidere aftalt, at de faglige udvalg fremadrettet skal have en styrket rolle i forhold til at øge antallet af lærepladser, øget tiltrækning af elever mv. Den samlede sum af indsatser skal bidrage til, at der uddannes flere faglærte i Danmark end tilfældet er i dag.

Det er der tildelt udvalgene
Der blev i alt tildelt 500 millioner kr. årligt til indsatser knyttet til opgaven, hvoraf de 121 millioner kr. i 2021 og 119 millioner i 2022 og fremefter er tildelt de faglige udvalg.
Af de 121 millioner i 2021 har de faglige udvalg knyttet til Uddannelsesnævnet fået 31.217.468 kr. I 2022 vil udvalgene knyttet til Uddannelsesnævnet modtage 30.808.316 kr.

Synliggørelse af de konkrete indsatser
Midlerne for 2021 er der lagt planer for, og de enkelte indsatser vil blive offentliggjort på denne side, i takt med, at der gives tilsagn om midler til indsatserne fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dermed vil alle have mulighed for at følge med i, hvordan de faglige udvalg knyttet til Uddannelsesnævnet arbejder med deres del af opgaverne.
Når de enkelte indsatser er afsluttede, vil evalueringsrapporter med videre ligeledes blive offentliggjort på siden.
Opdatering af undersiderne vil ske løbende, ligesom der vil blive udsendt nyheder om de enkelte indsatser i takt med at de bliver bevilliget af AUB og igangsat.