Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

Se kildebilledet

Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

HAKL igangsætter i efteråret 2021 en analyse der skal afdække kompetencebehovet hos salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere og administrative medarbejdere i private såvel som offentlige virksomheder, som følge af at virksomheder og organisationer effektiviserer arbejdsprocesser, herunder de merkantile arbejdsprocesser, gennem anvendelse af robotter, der kan antage mange forskellige former og have mange forskellige opgaver.

Analysen skal gennem cases i 10 frontrunner virksomheder se nærmere på:

  • Hvilke kompetencer kræver det når der inden for arbejdsområdet anvendes robotter, som de ansatte skal arbejde ”sammen med”?
  • Hvilke jobfunktioner opstår, når processerne er blevet automatiseret, og robotterne fremadrettet løbende skal ”trænes” og fejlrettes?

Analysen resulterer i en kompetencekortlægning, der kan fortælle om der er et afledt nyt kompetencebehov, som HAKL anvender i sit videre arbejde med udvikling af relevant efteruddannelse på området.

Siden opdateres når der ligger yderligere materialer.