Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

Se kildebilledet

Udviklingen i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

HAKL har i samarbejde med Teknologisk Institut igangsat en analyse, der skal afdække kompetencebehovet, som følge af at virksomheder og organisationer effektiviserer arbejdsprocesser, herunder de merkantile arbejdsprocesser, gennem anvendelse af robotter, der kan antage mange forskellige former og have mange forskellige opgaver. Målgruppen for undersøgelsen er salgs- og kundemedarbejdere, indkøbs- og logistikassistenter, økonomimedarbejdere og administrative medarbejdere i private såvel som offentlige virksomheder,

Der gennemføres en Desk research af studier og rapporter om implementering af softwarerobotter, interviews med teknologileverandører, en virksomhedssurvey med 500 virksomheder samt kvalitative casebaserede virksomhedsbesøg. 

På baggrund af data udarbejder Teknologisk Institut en samlet analyserapport med anbefalinger til kompetenceudviklingsbehovet for målgruppen.

Projektet forventes afsluttet udgangen af juni 2022.

Indtil videre er de hovedområder og kompetencer, der er afdækket i undersøgelsen: 

  1. Evnen til at kunne identificere automatiseringspotentialer
  2. Beskrivelse og dokumentation af arbejdsprocesser
  3. Rollen som oversætter mellem driftsmedarbejdere og udviklere
  4. Udvikler (udviklingsopgaven er dog kun i begrænset omfang relevant for faglærte, er tilbagemeldingen fra case-virksomheder)