2023

Bæredygtighed - udvikling af kompetenceudbud i bæredygtighed for HAKLs målgrupper 
Der er i projektet udviklet følgende uddannelsesforløb fra AMU til AU:
Bliv ESG-koordinator:
Informationsmateriale og bilag til informationsmaterialet
Bliv klimaregnskabsekspert:
Informationsmateriale og bilag til informationsmaterialet

Webinar med formidling af begge forløb er afholdt 16/1-2024 - (præsentation).

49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering
Undervisningsmateriale / mikrolæring og vejledende undervisningsplan 
21097 Virksomhedens klimaregnskab
Undervisningsmateriale og undervisningsplan 
21096 Virksomhedens ESG-rapportering
Undervisningsmateriale og undervisningsplan 
21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
Undervisningsmateriale / mikrolæring og vejledende undervisningsplan 
49785 Introduktion til bæredygtig omstilling
Undervisningsmateriale og udvikling af materiale til faglæreruddannelse, materiale 

Der er også i projektet udviklet følgende AMU-forløb - Bæredygtighed i detail, bestående af 3 moduler:
Modul 1: Introduktion til bæredygtig omstilling (49785) - Undervisningsmateriale  og -plan
Modul 2: Bæredygtigt salg (21989) - Undervisningsmateriale og -plan 
Modul 3: Bæredygtig butiksdrift (21990) - Undervisningsmateriale og -plan 

Informationsfolder til brug for udbydere af forløbet.

Podcast med formidling af forløbet.

Evaluering og afdækning af digitale undervisningsmaterialer (mikrolæring) til fjernundervisning m.m. samt udvikling af nye digitale undervisningsmaterialer på det merkantile område 
Del 1  - Evaluering af de 3 første mikrolæringsmaterialer (evalueringsresultat)
Del 2 - Kortlægning af virksomhedernes adfærd og holdning til brugen af digitale løsninger ifm. efterudannelse af faglærte og ufaglærte medarbejdere (tabeller, bilagsrapport og undersøgelse)

49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering
Undervisningsmateriale / mikrolæring og Vejledende undervisningsplan
21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
Undervisningsmateriale / mikrolæring og Vejledende undervisningsplan
20836 Konceptstyring med fokus på bæredygtighed
Undervisningsmateriale / mikrolæring og Vejledende undervisningsplan

 

Udvikling af uddannelsesforløb inden for AMU til akademimoduler 
Der er i projektet udviklet uddannelsesforløb fra AMU til AU:
Bliv bæredygtig forretningsforståelseskonsulent: bilag 1 og bilag 1a 
Forløbet er udviklet til medarbejdere inden for Handel og logistik, der ønsker at videreuddanne/specialisere sig i bæredygtighed i et globalt perspektiv.

20917 Logistikplanlægning (fagplan)
20953 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde (fagplan)
47184 Administrativ drift af varelager (fagplan)
49683 Bæredygtigt indkøb (fagplan)
49893 Cirkulær forretningsforståelse (fagplan)

Webinar med formidling af forløbet er afholdt 24/1-2024 - (præsentation).

Uddannelsesforløb fra AMU til AU - RPA
20971 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration
Undervisningsmateriale (mbz)
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere
Undervisningsmateriale (mbz)
49731 Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
Undervisningsmateriale (mbz)

Information om AMU til AU-forløbet i RPA (Video

Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel
Rapport

Analyse af digitale læringsformer og -metoder
Damvad & Uddannelsesnævnet - januar 2023
Læs også:inspirationsguiderevideretversion180123.pdf
Damvad og Uddannelsesnævnet - januar 2023

Læs også artiklen om emnet.