Mikrolæring - digitale læringsforløb

mikrol

HAKL ønsker med dette projekt er at udvikle mikrolærings elementer, der kan understøtte udviklingen imod mere digitalisering af undervisningen, der allerede er godt i gang hos AMU-udbyderne. De digitale interaktive mikrolærings elementer, skal bidrage til yderligere fleksibilitet i AMU og muliggøre at kompetenceudvikling i endnu højere grad integreres i praksislæringen på arbejdspladserne. Desuden vil AMU-udbyderne nemt kunne tilgå materialet og integrere det i relevant undervisning.

Projektet er et mindre projekt og der udvikles mikrolærings elementer på to uddannelsesområder:

  • Ledelse
  • Administration

På uddannelsesområdet ledelse skal de korte interaktive digitale mikrolærings elementer indgå i tilstedeværelsesundervisning på ”Den grundlæggende lederuddannelse” (GLU), hvor det er relevant i uddannelsesforløbet. Desuden er tanken at mikrolærings elementerne skal kunne tilgås af medarbejdere i virksomheder som digital læring eller som repetition efter et efteruddannelsesforløb.

Der udvikles mikrolæringselementer med fokus på distance ledelse og særligt til to kurser i GLU, nemlig 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj (2 dage), med fokus på kommunikation på distancen og til 47754 Mødeledelse (1 dag), med fokus på den gode digitale mødeledelse.

På uddannelsesområdet administration er det forventningen at der udvikles digital interaktiv mikrolæring, der kan tilgås af medarbejdere i virksomheder i forbindelse med opkvalificering og repetition. Desuden kan de udviklede interaktive digitale mikrolærings elementer supplere kompetenceudvikling i enkeltstående læringselementer, som en del af et undervisningsforløb.

I projektet er der fokus på et kursus, hvor der laves mikrolæringselementer, der dækker et hele uddannelsesmålet. Der bliver udviklet materiale til AMU-målet 40750 Præsentation af tal i regneark.

Projetet er igangsat og udvikling af digitale interaktive mikrolæringselementer udvikles i løbet af foråret og forventes færdige til præsentation omkring 1. september 2021. Materialerne udvikles i et samarbejde med relevante AMU-udbydere, virksomheder samt leverandøren Key2know. 

Materialerne er færdige og kan hentes her - ledelse og administration.