Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Uddannelsesnævnet har samlet relevante initiativer, som havde til formål at fremme lærepladser og styrke EUD.