6 ugers jobrettet uddannelse

Positivliste 2023 for 6 ugers jobrettet uddannelse gældende fra 1. marts 2023.

Se HAKLs oversigt over kurser og vejledende forløb til positivlisten 2023, ialt 102 unikke kurser og 10 vejledende forløb.

De 10 vejledende uddannelsesforløb 2023:

Foldere om kursuspakker

Se alle foldere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

HAKL opfordrer udbyderne til at udbyde alle 10 vejledende kursuspakker på positivlisten, som HAKL har udarbejdet.

Information og markedsføring fra HAKL

HAKL udarbejder en folder for hver af de 10 kursuspakker til inspiration, samt en folder om de generelle vilkår. Folderne om kursuspakkerne er beregnet som "hand-outs" til de ledige, a-kasserne og jobcentrene og til brug for skolernes information og markedsføring.