6 ugers jobrettet uddannelse

Forslag til positivlisten 2023
HAKL har indmeldt forslag til 116 unikke kurser og 10 forløb til den landsdækkende postivliste 2023 for 6 ugers jobrettet uddannelse til STAR. Se oversigt med forslag til positivlisten 2023.

Positivliste 2022 for 6 ugers jobrettet uddannelse gældende fra 1. marts 2022.

Se HAKLs oversigt over kurser og vejledende forløb til positivlisten 2022, ialt 118 unikke kurser og 10 vejledende forløb.

De 10 vejledende uddannelsesforløb 2022:

Foldere om kursuspakker

Se alle foldere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

HAKL opfordrer udbyderne til at udbyde alle 10 vejledende kursuspakker på positivlisten, som HAKL har udarbejdet.

Information og markedsføring fra HAKL

HAKL udarbejder en folder for hver af de 10 kursuspakker til inspiration, samt en folder om de generelle vilkår. Folderne om kursuspakkerne er beregnet som "hand-outs" til de ledige, a-kasserne og jobcentrene og til brug for skolernes information og markedsføring. De vil kunne findes under Foldere til kursuspakker både i en pdf og word-version.