6 ugers jobrettet uddannelse

Ny positivliste 2020 for 6 ugers jobrettet uddannelse er trådt i kraft pr. 1. marts 2020.

Se HAKLs oversigt over kurser og vejledende forløb til positivlisten 2020, ialt 118 unikke kurser og 10 vejledende forløb.

De 10 vejledende uddannelsesforløb 2020:

Foldere om kursuspakker

Se alle foldere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

HAKL opfordrer udbyderne til at udbyde alle 10 vejledende kursuspakker på positivlisten, som HAKL har udarbejdet.

Information og markedsføring fra HAKL

HAKL udarbejder en folder for hver af de 10 kursuspakker til inspiration, samt en folder om de generelle vilkår. Folderne om kursuspakkerne er beregnet som "hand-outs" til de ledige, a-kasserne og jobcentrene og til brug for skolernes information og markedsføring. De vil kunne findes under Foldere til kursuspakker både i en pdf og word-version.

Digitalt læringsmateriale til kurser i AMU

Såfremt den ledige ønsker at supplere/udskifte enkelte kurser i en kursuspakke, vil behovet på en lang række kurser kunne imødekommes af skolen ved at anvende det digitale læringsmateriale, der er udviklet gennem HAKLs TUP2014-projekt og andre digitaliseringsprojekter, og som kan ses på Digitale kursusmaterialer samt på Børne- og Undervisningsministeriets materialeplatform.

For at anvende det digital læringsmateriale, kræves: Moodle-version 3, og for Tests i Vis Effekt: Chrome browser, samt indlejrede videoindhold: Moodle plugin for Kaltura og streaming abonnement: https://amuonline.dk/videointegration, Videomateriale kan også hentes på https://amuonline.dk/video/.