Lærepladsopsøgende arbejde

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) og faglige udvalg kan søge tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at etablere flere lærepladser.

AUB udbetaler hvert år mellem 3 - 4 mio.kr i tilskud til erhvervsskoler og handelsskoler til det lærepladsopsøgende arbejde på det merkantile område.

For at få del i disse midler udformes en ansøgning, hvor de ansøgte aktiviteter skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever.

  2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til.

  3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.

  4. Elevgrupper, som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.

AUB har i øjeblikket særligt fokus på at projekterne skal opfylde målsætningerne om tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler på  GF2 som fastsat i Trepartsaftalen af 21. november 2020. Midlerne i denne pulje kan anvendes til elevrettede aktiviteter i overgangen mellem grund- og hovedforløb. Målgruppen er de sidste 20% af eleverne, som endnu ikke har opnået en læreplads ved afslutningen af GF2. Aktiviteterne skal kunne resultere i forøget indgåelse af uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler.

I ansøgningerne er det vigtigt at LUU er meget præcise om projektets fokusområde herunder hvilke aktiviteter, der søges midler til.

Frist for påtegning af faglig udvalg

Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal være Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i hænde, senest:

  • 15. marts - forårspuljen
  • 15. august - efterårspuljen