Lærepladsopsøgende arbejde

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) og faglige udvalg kan søge tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at etablere flere lærepladser.

AUB udbetaler hvert år mellem 3 - 4 mio.kr i tilskud til erhvervsskoler og handelsskoler til det lærepladsopsøgende arbejde på det merkantile område.

AUB anbefaler, at flere lokale uddannelsesudvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og oplæringsvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en læreplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med lærepladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  
 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever og lærlinge. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever og lærlinge, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

For at få del i disse midler udformes en ansøgning, hvor de ansøgte aktiviteter skal ligge inden for et eller flere af de nævnte indsatsområder.

Der kan søges tilskud til følgende udgifter:  
 • Frikøb af medarbejdertimer til opsøgende arbejde over for elever og nuværende og potentielle oplæringsvirksomheder. 

 • Hjælp og vejledning til elever og oplæringsvirksomheder i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. 

 • Hjælp og vejledning til virksomheder, der ønsker at opnå godkendelse som lærested. 

 • Ansættelse af medarbejdere til opsøgende indsats over for elever og/eller virksomheder. 

 • Afholdelse af orienteringsmøder for elever og oplæringsvirksomheder. 

 • Rejseudgifter i forbindelse med opsøgende arbejde. 

 • I mindre grad fremstilling af orienteringsmateriale til arbejdsgiver eller elever inden for målgruppen.  

 • Udgifter til revision i forbindelse med projektet.

I ansøgningerne er det vigtigt at LUU er meget præcise om projektets fokusområde herunder hvilke aktiviteter, der søges midler til.

Skabelon til ansøgning samt vejledning kan findes HER.

Frist for påtegning af faglig udvalg

Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB.Ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg.

Ansøgninger skal være Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i hænde, senest:

 • 15. februar - forårspuljen
 • 15. august - efterårspuljen

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. maj, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det NemKonto, der er oplyst i ansøgningen.