Studenter 2023

Når de nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft den 1. august 2023, afskaffes det særlige 1-årige hovedforløb for elever med en gymnasial eksamen. Reglerne har givet lærestederne mulighed for at indgå en uddannelsesaftale på op til 2 år med elever med en gymnasial eksamen, og dermed har lærested og elev haft fleksibiliteten til at indgå en ordinær uddannelsesaftale på mellem 1 og 2 år.

For nogle læresteder og studenter kan det være en fordel at bevare den fleksibilitet, som lå i reglerne, og nedenfor er derfor gengivet svar fra STUK på en række spørgsmål om, hvilke studenter der har ret til at indgå en uddannelsesaftale efter reglerne i 2022-bekendtgørelserne.

1) Hvilke elever bevarer retten til det 1 til 2-årige hovedforløb efter den 1. august 2023?

Det er kun de studenter, der er påbegyndt uddannelsen inden den 1. august 2023, som bevarer retten til det 1-årige hovedforløb. Elever, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2023 eller senere, bliver omfattet af 2023-bekendtgørelsen, hvor muligheden ikke længere findes.

2) Har elever med hhx baggrund stadig mulighed for at indgå en uddannelsesaftale på 1 til 2 år?

For elever med en hhx-baggrund, der alle er fritaget for grundforløbet, er det et krav, at de skal have indgået og påbegyndt deres uddannelsesaftale inden den 1. august 2023 for at være omfattet af 2022-reglerne. De kan med andre ord ikke vente med at starte i en uddannelsesaftale til den 1. august men skal være i gang med aftalen inden august, hvis de vil omfattes af 2022-bekendtgørelsens mulighed for den 1 til 2-årige uddannelsesaftale.

3) Har elever med stx/hf/htx/en fuld eux stadig mulighed for at indgå en uddannelsesaftale på 1 til 2 år?

Elever med en stx/hf/htx/en fuld eux skal opfylde to krav for at kunne indgå en uddannelsesaftale på 1 til 2 år:

  1. Studenten skal være påbegyndt det 5 ugers grundforløb inden den 1. august, og
  2. Uddannelsesaftalen skal være påbegyndt senest den 1. august 2023.

Selvom studenten f.eks. har gennemført det 5 ugers grundforløb inden sommerferien, mister eleven retten til det 1 til 2-årige hovedforløb, hvis uddannelsesaftalen først starter den 2. august 2023 eller senere.

4) Hvad gælder for voksne, der skal starte med en obligatorisk rkv?

Voksne, der skal starte uddannelsen med en obligatorisk RKV, er ikke påbegyndt uddannelsen, hvis de alene har gennemført deres rkv under reglerne for Åben Uddannelse og ikke i øvrigt er startet på uddannelsen.

Den voksne skal også være ”påbegyndt” uddannelsen under 2022-bekendtgørelsen og skal leve op til kravene, som er beskrevet ovenfor under spørgsmål 1) - 3)

5) Kan det faglige udvalg afkorte oplæringstiden til 1 år?

Nej, det faglige udvalg følger også reglerne om, at studenternes hovedforløb fremover svarer til længden af de øvrige elevers hovedforløb. For elever omfattet af 2023-bekendtgørelsen gælder dermed igen samme praksis for alle elevtyper, og afkortning af oplæringstiden sker som udgangspunkt alene på baggrund af relevant tidligere beskæftigelse.