Grundforløbsprøver

Der er udarbejdet en fælles standard for grundforløbsprøven, som det er obligatorisk for skolerne at anvende

I sommeren 2022 indførte ministeriet en ny skabelon til beskrivelse af de uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del, og derfor blev USF på de merkantile uddannelser nybeskrevet.

Nybeskrivelsen medførte, at skolernes fælles standard for grundforløbsprøven også skulle justeres. STUK initierede i sommeren 2022, at der blev igangsat et udviklingsarbejdet på det merkantile område, og for hver uddannelse blev der nedsat et skolenetværk, som hver nedsatte en arbejdsgruppe til at udvikle standarderne. 

Hvor finder man standarden

Standarden er blevet udsendt af arbejdsgrupperne til alle skoler. I øjeblikket er det også muligt at hente dem på Aalborg Handelsskoles website https://www.ah.dk/faelles-standard-grundforloebsproeve-eud.html

Spørgsmål til den fælles standard afklares i netværkene

Det er skolernes egen standard, og den er obligatorisk for alle skoler at benytte. Spørgsmål til standardens indhold drøftes derfor i uddannelsens skolenetværk, mens spørgsmål til reglerne om grundforløbsprøven kan rettes til STUK. Uddannelsesnævnet har ikke kompetence til svare på spørgsmål om standarden og henviser derfor til netværkene.

Skolens opgave til grundforløbsprøven skal sendes til de faglige udvalg

De faglige udvalg skal følge arbejdet med skolernes grundforløbsprøver, og derfor er det fastlagt i hovedbekendtgørelsens § 27, stk. 7, at alle skoler skal sende deres opgaver til de faglige udvalg, når der har været afholdt grundforløbsprøver. Det betyder konkret, at skolen skal indsende den opgave, som der er udarbejdet til elevernes grundforløbsprøver. Der skal sendes en kopi af opgaven, hver gang skolen udarbejder en ny opgave.

Uddannelsesnævnet har oprettet en særlig mail, som skolen sender opgaven til

  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Det er alene nødvendigt at skrive uddannelsens navn i mailens titelfelt og vedhæfte opgaven. I vil herefter modtage en automatisk kvittering for jeres mail.