IKV i AMU

HAKL har udarbejdet en praktisk vejledning, som henvender sig til dig som underviser og vejleder, der arbejder med IKV i AMU inden for HAKL’s område.

Vejledningen hjælper dig igennem IKV-processen fra start til slut, og kommer med forslag og inspiration til, hvilke metoder, der kan være relevante, samt hvordan du kan tilrettelægge og gennemføre IKV i AMU.

HAKLs IKV-vejledning

IKV-vejledningen er et supplement til Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU. Håndbogen giver en generel introduktion til IKV i AMU og beskriver blandt andet de regler og principper, der gælder for IKV i AMU.

Som opfølgning på HAKLs IKV-vejledning, har HAKL udarbejdet analyser og projekter om centrale jobprofiler med tilhørende kompetencer i typiske arbejdsfunktioner:

Ovenstående analyser og projekter danner grundlag for HAKLs IKV-materiale til undervisere og vejledere.