IKV-materiale

IKV-materialet er udarbejdet med udgangspunkt i centrale jobprofiler inden for nedenstående job- og uddannelsesområder (FKB).

Hvert sæt materiale indeholder et antal centrale jobprofiler med en beskrivelse af typiske arbejdsfunktioner og kompetencer.

Til hver arbejdsfunktion/kompetence er der udvalgt de AMU-uddannelsesmål, der er relevante, og til hver af dem er der udarbejdet opgaver med spørgsmål til brug for gennemførelse af en individuel kompetencevurdering i AMU.

Vurderingen af en persons realkompetencer holdes op imod de enkelte AMU-uddannelsesmål, der er målestok for IKV i AMU, men det er jobprofilen med tilhørende arbejdsfunktioner og kompetencer, der udgør rammen.

FKB Administration:

IKV-materiale aministration

FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling:

IKV-materiale offentlig forvaltning og sagsbehandling

FKB Viden- og forretningsservice:

IKV-opgaver Viden- og forretningsservice samt IKV-materiale Viden- og forretningsservice

FKB Detailhandel:

IKV-materiale Detailhandel

FKB Handel og logistik:

IKV-materiale Handel og logistik

FKB Produktion af trykt og digital kommunikation:

IKV-materiale Grafiker, IKV-materiale Digital printoperatør, IKV-materiale Trykker, IKV-materiale Webdesigner samt IKV-materiale BogBinder

FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion:

IKV-materiale Redigeringsteknikker, IKV-materiale TV-fotograf samt IKV-materiale Fagfotograf

FKB IKT-administration og -vedligeholdelse:

IKV-materiale IKT-administration og -vedligeholdelse

FKB Administrative funktioner i HR:

IKV-materiale Administrative funktioner i HR