Klagebehandling EUV og SKO

De faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende:

1) Realkompetencevurdering af den voksnes praktiske kompetencer jf.
hovedbekendtgørelsens § 130, stk. 6 jf. lovens § 66 z

2) Udmeldelse af elever fra skoleoplæring jf. lovens § 66 j

Det betyder, at skolen i sin klagevejledning skal oplyse om klageadgangen til de faglige udvalg.

For at sikre en hurtig og smidig behandling af klager, har Uddannelsesnævnet udarbejdet en kort vejledning i, hvordan klagen behandles af de faglige udvalg, og hvilke oplysninger der skal indsendes til de faglige udvalg, når skolen oversender klagen. Vejledningen fremgår af linkene ovenfor.

Skoleoplæring i erhvervsuddannelserne
Håndbog om skoleoplæringscentre, skoleoplæringskordning og skoleoplæringselevers retsstilling