Lærepladsunderstøttende projekter

Kom videre via dette link til Uddannelsesnævnets platform for læringsforløb, støtteværktøjer mv, som retter sig mod de merkantile erhvervsuddannelser.

Materialerne er udviklet med støtte fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag under Trepartsaftalen fra november 2020 om flere lærepladser og entydigt ansvar.

bbnbnbnb