Multitest

Opsigelse af aftale om anvendelse af Multitest

HAKL har opsagt sin aftale med TUR om anvendelse af Multitest med virkning fra den 1. juli og frem. Dette sker på baggrund af, at flere af HAKLs prøver nu er casebaserede og ikke multiple choice prøver længere.

Aftaler med HAKLs udbydere om anvendelse af Multitest til brug for afvikling af prøver på HAKLs område er derfor opsagt med virkning fra 1. juli 2023.

Fra denne dato kan Multitest således ikke benyttes til afvikling af prøver på HAKLs område.