Prøver i AMU

Hybridundervisning

Siden 1. januar 2020 har der været prøver på AMU-kurser. For at få udstedt et AMU-bevis, skal prøven være bestået.

Efteruddannelsesudvalgene har fået ansvaret for udvikling af centralt stillede prøver. HAKL har derfor siden 2019 udviklet prøver til nye kurser og kurser med en årlig aktivitet på 0,5 årselev. Pt. er der udviklet prøver til 323 kurser og 9 forløbsprøver inden for HAKLs 15 forskellige uddannelsesområder. Prøverne udvikles af undervisere på kurserne og kvalitetssikres af en prøvekonsulent og sekretariatet.

Typer af prøver

De 323 prøver fordeler sig på 140 multiple choice prøver og 166 er casebaserede prøver og de sidste knap 17 er forskellige kombinationsprøver. 2 sprogprøver er som de eneste er overladt til skolerne selv at lave prøveforlæg til.

HAKL udvikler casebaserede prøver til nye kurser og erstatter flere af multiple choice prøverne med casebaserede prøver ud fra en vurdering af hvor det var mest relevant ift. aktiviteten og kursustypen. Flere multiple choice tests revideres og anvendes som en særlig prøve til fjernundervisning.