Spørgsmål og svar

Download statusoversigt - Opdateret 26. januar
Opdateret 26-01-2021, kl. 14:15.

Hvad er multitest?

Multitest er et digitalt prøveafviklingssystem, som har været anvendt gennem mange år, bl.a. til prøveafvikling inden for TUR, og som flere skoler allerede kender og anvender f.eks. til afvikling af svendeprøver, gaffeltruckprøver, prøver på kvalifikationsuddannelserne m.fl. Multitest er ejet af TUR.

HAKL har indgået en aftale med TUR om brug af prøveafviklingssystemet i 2020-21 i henhold til trepartsaftalen 2017.

Det betyder at udbydere, der anvender prøver udviklet af HAKL, kan benytte disse vederlagsfrit i Multitest i perioden 2020-21. Skolerne skal indgå en aftale med HAKL om brug af Multitest og underskrive en databehandleraftale. HAKL skal samtidig have informationer om, hvem der er administrator på skolen ved navn, og e-mail, samt oplysninger om skolen ved navn, adresse, telefon, mail, og CVR-nummer. Sidstnævnte oplysninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., att.: Karina Pedersen, der så opretter vedkommende skole og administrator i systemet, når aftalen er indgået.

Systemet stilles til rådighed, som det er og forefindes og uden nogen former for garantier fra HAKL. Det betyder bl.a., at skolerne anvender systemet på eget ansvar og ikke kan rette nogen former for krav eller misligholdelsesbeføjelser mod HAKL.

For nærmere information om Multitest kan der henvise til Multitests hjemmeside på følgende link: http://www.hvadermultitest.dk/. Vejledninger til brug af Multitest er lagt ind i Multitest.

 

Spørgsmål i forbindelse med test og prøver:

 

1 - Hvordan forholder I jer til fejl og mangler i en prøve?

Svar: Vi modtager gerne henvendelser om fejl, og andre uhensigtsmæssigheder ved en prøve, og alle henvendelser får svar.

Hvis der er tale om deciderede fejl i prøven, retter vi hurtigst muligt fejlen og gør opmærksom på ændringen i vores oversigt her på siden. Hvis fejlen skal tilbage til udvikler kan der gå noget tid, og vi kan derfor blive nødt til at trække prøven tilbage.

Slåfejl og andre grammatiske fejl, som ikke er meningsforstyrrende, rettes ikke lige nu, men gemmes til en evt. senere revision af prøven.

Fejl som mere er udtryk for forskellige holdninger til, hvad der er mest korrekt i den givne situation, virksomhedstype og branche vurderer vi konkret.

 

2 - Må jeg rette i indholdet i prøven?

Svar: Nej, du skal anvende den officielle prøve, der ligger på uddannelsesadministration.dk.

Har du forslag til ændringer af spørgsmålene, deciderede fejl eller andet, fx så spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

 

3 - Kan der være flere versioner af en prøve?

Svar: Nej, i udgangspunktet skal én central prøve kunne dække alle brancher, der anvender kurset, og det kan være rigtig mange. Det vil ikke være praktisk muligt at lave én prøve til hver branche eller målgruppe.

Hvis du har forslag til hvordan spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

Der kan dog i særlige tilfælde udvikles flere prøver, fx hvis det ikke er muligt at lave en system- eller programuafhængig prøve (værktøjsuafhængig), men HAKL vil som udgangspunkt forsøge at udarbejde en neutral prøve.

 

4 - Hvad gør vi når vi kører AMU-kurser på fx engelsk. Fx afvikling af Den grundlæggende lederuddannelse eller andre ledelsesfag på engelsk; kan vi så forvente, at HAKL oversætter prøverne til de kurser?

Svar: Vi har desværre ikke ressourcer p.t. til at honorere en oversættelse. Udbyderne er meget velkommen til at gøre det, men I skal så iagttage følgende fremgangsmåde: I oversætter det nuværende ”Prøveindhold” til engelsk, sender dem til os, og vi lægger dem op på uddannelsesadministration, hvorved de bliver de officielle prøver på engelsk.

Vi har kun hørt om behovet fra én udbyder (endnu). Hvis udbyderne ikke selv kan udvikle prøverne på engelsk, vil vi naturligvis registrere behovet, og prioritere opgaven ind sammen med øvrige, hvis/når vi får tildelt ressourcer til prøveudvikling i 2020.

 

5 - Skal jeg bruge den samme prøve til en evt. omprøve?

Svar: Ja, det skal du. HAKL har (endnu) kun udviklet én prøve til hvert kursus. 

 

6 - Gælder 30 dages fristen for godkendelse af prøver til de skal anvendes på en skole i 2020?

Svar: Nej, fra 1. januar 2020 skal skolerne anvende alle de prøver der er godkendt. Dvs. at 30 dages fristen kun var gældende i 2019. 

 

7 - Hvordan registreres kursisterne i Multitest? Er der fx automatisk oprettelse af kursister?

Svar: Nu hvor skolerne overgår til et "privat" studieadministrativt system, som det er op til skolerne selv at bestemme, så er det skolerne, der skal sikre, at deres kommende studieadministrative system understøtter deres behov, herunder brug af Multitest.

I Multitest er der følgende muligheder:

  1. Importere en csv fil genereret fra EasyA af typen ”A565 flettefil”. Dette har fungeret fint I mange år og har trukket det store læs.
  2. Benytte en ny importfunktion tilkommet I foråret. Her importerer man en Excel fil med få kolonner, den gør det nemt at copy paste deltagere fra anden tabel. Visse af de tilkomne studieadministrative systemer skulle vist også kunne generere denne fil. Under alle omstændigheder starter man med at hente en tom Excel fil ned inde fra Multitest, herefter udfylder man og importerer den til Multitest.

Sporgsmaal Svar Screenshot

 

Er dit spørgsmål ikke på listen? 

Så kontakt os via kontaktmodulet til højre