Spørgsmål og svar

Download statusoversigt - Opdateret 13. december
Opdateret 13-12-2019, kl. 09:45.

Spørgsmål i forbindelse med test og prøver:

 

1 - Hvordan forholder I jer til fejl og mangler i en prøve?

Svar: Vi modtager gerne henvendelser om fejl, og andre uhensigtsmæssigheder ved en prøve, og alle henvendelser får svar.

Hvis der er tale om deciderede fejl i prøven, retter vi hurtigst muligt fejlen og gør opmærksom på ændringen i vores oversigt her på siden. Hvis fejlen skal tilbage til udvikler kan der gå noget tid, og vi kan derfor blive nødt til at trække prøven tilbage.

Slåfejl og andre grammatiske fejl, som ikke er meningsforstyrrende, rettes ikke lige nu, men gemmes til en evt. senere revision af prøven.

Fejl som mere er udtryk for forskellige holdninger til, hvad der er mest korrekt i den givne situation, virksomhedstype og branche vurderer vi konkret.

 

2 - Må jeg rette i indholdet i prøven?

Svar: Nej, du skal anvende den officielle prøve, der ligger på uddannelsesadministration.dk.

Har du forslag til ændringer af spørgsmålene, deciderede fejl eller andet, fx så spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

 

3 - Kan der være flere versioner af en prøve?

Svar: Nej, i udgangspunktet skal én central prøve kunne dække alle brancher, der anvender kurset, og det kan være rigtig mange. Det vil ikke være praktisk muligt at lave én prøve til hver branche eller målgruppe.

Hvis du har forslag til hvordan spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

Der kan dog i særlige tilfælde udvikles flere prøver, fx hvis det ikke er muligt at lave en system- eller programuafhængig prøve (værktøjsuafhængig), men HAKL vil som udgangspunkt forsøge at udarbejde en neutral prøve.

 

4 - Hvad gør vi når vi kører AMU-kurser på fx engelsk. Fx afvikling af Den grundlæggende lederuddannelse eller andre ledelsesfag på engelsk; kan vi så forvente, at HAKL oversætter prøverne til de kurser?

Svar: Vi har desværre ikke ressourcer p.t. til at honorere en oversættelse. Udbyderne er meget velkommen til at gøre det, men I skal så iagttage følgende fremgangsmåde: I oversætter det nuværende ”Prøveindhold” til engelsk, sender dem til os, og vi lægger dem op på uddannelsesadministration, hvorved de bliver de officielle prøver på engelsk.

Vi har kun hørt om behovet fra én udbyder (endnu). Hvis udbyderne ikke selv kan udvikle prøverne på engelsk, vil vi naturligvis registrere behovet, og prioritere opgaven ind sammen med øvrige, hvis/når vi får tildelt ressourcer til prøveudvikling i 2020.

 

Er dit spørgsmål ikke på listen? 

Så kontakt os via kontaktmodulet til højre