Prøver i AMU

Hybridundervisning

Siden 1. januar 2020 har der været prøver på AMU-kurser. For at få udstedt et AMU-bevis, skal prøven være bestået.

Efteruddannelsesudvalgene har fået ansvaret for udvikling af centralt stillede prøver. HAKL har derfor siden 2019 udviklet prøver til nye kurser og kurser med en årlig aktivitet på 0,5 årselev. Pt. er der udviklet prøver til 285 kurser og 8 forløbsprøver inden for HAKLs 15 forskellige uddannelsesområder. Prøverne udvikles af undervisere på kurserne og kvalitetssikres af en prøvekonsulent og sekretariatet.

Typer af prøver

De 285 prøver fordeler sig på 157 multiple choice prøver og 108 er casebaserede prøver og de sidste knap 20 er forskellige kombinationsprøver. 2 sprogprøver er som de eneste er overladt til skolerne selv at lave prøveforlæg til.

I 2021 er HAKL fortsat med at udvikle casebaserede prøver til nye kurser og erstatte flere af multiple choice prøverne med casebaserede prøver ud fra en vurdering af hvor det var mest relevant ift. aktiviteten og kursustypen. Flere multiple choice tests revideres og anvendes som en særlig prøve til fjernundervisning.

Evaluering af prøverne

Der er i oktober sat et evalueringsprojekt om HAKLs prøver i gang. Projektet skal være færdigt inden jul. Projektleverandør er Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet har til formål at undersøge, om der kan siges at være en bestemt prøveform der egner sig til alle kursusområder, eller om valg af prøveform afhænger af fx kursustype, kursusområde, undervisningsform og målgruppe.