Spørgsmål og svar

Download statusoversigt over prøver - Opdateret 30. november 2023
 

Spørgsmål i forbindelse med test og prøver:

 

Må vi (udbydere/undervisere) i den casebaserede prøve udskifte den pågældende case (med tilhørende filer) og tilpasse den til målgruppen?
Vi bruger fx ikke Excel, men anvender SAP og andre økonomistyringssystemer.

Svar: Ja, det må I gerne, når blot opgavernes indhold (det, der skal testes) og bedømmelsen ikke ændres. Men ellers skriv til os, hvis I er i tvivl.

 

Er der udviklet særlige prøver til fjernundervisning?

Svar: Ja, foreløbig er der 4 kurser (kurserne 40008, 40748, 40750, og 47218), hvor de hidtidige multiple choice prøver nu er lagt op som en særlig prøve til fjernundervisning. Dvs. at disse prøver SKAL anvendes, når der udbydes fjernundervisning, men KUN til fjernundervisning.

De casebaserede prøver til ovennævnte kurser skal fortsat anvendes til tilstedeværelsesundervisning.

 

Kan vi forvente at der udvikles flere ”særlige prøver til fjernundervisning”?

Svar: Nej, ikke pt. Som udgangspunkt bør de casebaserede prøver kunne anvendes til fjernundervisning. Det beder vi udviklerne af de casebaserede prøver at være opmærksomme på, og det vil vi fremover have særligt fokus på.

COVID-19 restriktionerne har dog betydet, at der ikke har været meget tid til evt. tilpasning af de casebaserede prøver (evt. udskiftning af case og evt. oplægning i egne LMS- og prøvesystemer). Derfor har HAKL valgt at 4 kurser (kurserne 40008, 40748, 40750, og 47218) har fået en særlig prøve til fjernundervisning.

 

Kan der ydes fuld VEU-godtgørelse til kurser, der tilbydes som fjernundervisning, når der ikke er en prøve tilknyttet?

Svar: Ja, kurserne kan afvikles med fuld VEU-godtgørelse for virksomheder/kursister, når kurserne afholdes som nødundervisning på grund af corona restriktionerne.

Se spørgsmål/svar på uvm.dk vedr. nødundervisning..

 

Hvordan forholder I jer til fejl og mangler i en prøve?

Svar: Vi modtager gerne henvendelser om fejl, og andre uhensigtsmæssigheder ved en prøve, og alle henvendelser får svar.

Hvis der er tale om deciderede fejl i prøven, retter vi hurtigst muligt fejlen og gør opmærksom på ændringen i vores oversigt her på siden. Hvis fejlen skal tilbage til udvikler kan der gå noget tid, og vi kan derfor blive nødt til at trække prøven tilbage.

Slåfejl og andre grammatiske fejl, som ikke er meningsforstyrrende, rettes ikke lige nu, men gemmes til en evt. senere revision af prøven.

Fejl som mere er udtryk for forskellige holdninger til, hvad der er mest korrekt i den givne situation, virksomhedstype og branche vurderer vi konkret.

 

Må jeg rette i indholdet i prøven?

Svar: Nej, du skal anvende den officielle prøve, der ligger på uddannelsesadministration.dk.

Har du forslag til ændringer af spørgsmålene, deciderede fejl eller andet, fx så spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

 

Kan der være flere versioner af en prøve?

Svar: Nej, i udgangspunktet skal én central prøve kunne dække alle brancher, der anvender kurset, og det kan være rigtig mange. Det vil ikke være praktisk muligt at lave én prøve til hver branche eller målgruppe.

Hvis du har forslag til hvordan spørgsmålene bedre kan ramme alle målgrupper, så send dem endelig, så vil vi arbejde på at indarbejde dem ved en kommende revision af prøven.

Der kan dog i særlige tilfælde udvikles flere prøver, fx hvis det ikke er muligt at lave en system- eller programuafhængig prøve (værktøjsuafhængig), men HAKL vil som udgangspunkt forsøge at udarbejde en neutral prøve.

 

Hvad gør vi når vi kører AMU-kurser på fx engelsk. Fx afvikling af Den grundlæggende lederuddannelse eller andre ledelsesfag på engelsk; kan vi så forvente, at HAKL oversætter prøverne til de kurser?

Svar: Vi har desværre ikke ressourcer p.t. til at honorere en oversættelse. Udbyderne er meget velkommen til at gøre det, men I skal så iagttage følgende fremgangsmåde: I oversætter det nuværende ”Prøveindhold” til engelsk, sender dem til os, og vi lægger dem op på uddannelsesadministration, hvorved de bliver de officielle prøver på engelsk.

Vi har kun hørt om behovet fra én udbyder (endnu). Hvis udbyderne ikke selv kan udvikle prøverne på engelsk, vil vi naturligvis registrere behovet, og prioritere opgaven ind sammen med øvrige, hvis/når vi får tildelt ressourcer til prøveudvikling i 2020.

 

Skal jeg bruge den samme prøve til en evt. omprøve?

Svar: Ja, det skal du. HAKL har (endnu) kun udviklet én prøve til hvert kursus. 

 

Gælder 30 dages fristen for godkendelse af prøver til de skal anvendes på en skole i 2020?

Svar: Nej, fra 1. januar 2020 skal skolerne anvende alle de prøver der er godkendt. Dvs. at 30 dages fristen kun var gældende i 2019. 

 

Er dit spørgsmål ikke på listen? 

Så kontakt os via kontaktmodulet til højre.