Workshop 5. november 2021

Den 5. november afholdt HAKL et webinar/workshop med undervisere om de nye casebaserede prøver.

Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer, tips og tricks til hvordan prøverne bedst muligt kan indgå som en del af undervisningen, så kursisterne er forberedte og trygge.

Her kan du finde program, oplæg og opsamling fra mødet.