Workshop 5. november 2021

Den 5. november afholdt HAKL et webinar/workshop med undervisere om de nye casebaserede prøver.

Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer, tips og tricks til hvordan prøverne bedst muligt kan indgå som en del af undervisningen, så kursisterne er forberedte og trygge.

Her kan du finde program, oplæg og opsamling fra mødet.

Faktabokse

Program

 

Sammenhæng mellem prøver og undervisning - Karina Breum

 

Oplæg om casebaserede AMU-prøver - Mariann Salskov

 

Erfaringer med opdeling af case-prøver - Lennart Lindemann

 

Præsentation skriftlige prøver - Carina Mortensen

 

Oplæg casebaserede prøver - Susanne Clemensen

 

Opsamlingsnotat fra workshop