Til kursusudviklere

HAKLs udviklingsarbejde bygger på bevillinger fra Børne- og Undervisningsministeriet, og dit arbejde skal derfor leve op til de krav, som stilles til opgaver, finansieret af offentlige midler. Som hovedregel foregår alt HAKLs udviklingsarbejde i tæt dialog med sekretariatet.

Den udviklingsopgave du skal arbejde med er beskrevet i den kontrakt, du/dit uddannelsessted har indgået med HAKL, og du har sikkert allerede drøftet opgaven med sekretariatet, og er klar til at gå i gang.

Kom godt i gang:

Udvikling og revision af uddannelsesmål og FKB

Når du har gjort dig dine overvejelser om indhold og formål med udviklingsopgaven, skal du udfylde en "målskabelon" (word-dokument). Som hjælp og støtte til den del af udviklingsarbejdet har HAKL udarbejdet en Kvikguide, som guider dig sikkert igennem de vigtigste punkter. Se også vejledning til Efteruddannelsesudvalg, juli 2020.

Udvikling og revision af undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale udvikles til en eller flere uddannelser, hvor der ikke allerede findes undervisningsmateriale. Når materialet er færdigt, og godkendt af HAKL, lægges det på materialeplatformen.dk sammen med dine oplysninger og beskrivelser, der fremgår af skema til undervisningsmaterialer samt på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Undervisningsmaterialer

Hvis du leder efter undervisningsmaterialer udviklet til HAKLs Efteruddannelser, så gå på materialeplatformen.dk.
Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer danske undervisningsmaterialer fra forlagenes lærebøger over internetsider til digitalt råstof til undervisningen i form af fx videoklip og billeder.
Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale.