Uddannelsesaftaler: arbejds,- og ansvarsfordeling

Ansøgninger om afkortning eller forlængelse af uddannelsesaftaler

Uddannelsesnævnet er pr. 1. januar 2023 ophørt med at benytte EASY P Sag til de faglige udvalgs afgørelser om uddannelsestidens længde. Ansøgninger sendes nu direkte til de mailadresser, der fremgår af Uddannelsesnævnets skabeloner: Afkortning / Forlængelse

Delegering til LUU er justeret pr. 1. august 2020

De faglige udvalg har delegeret kompetence til de lokale uddannelsesudvalg til at træffe afgørelse om forlængelse og fastsættelse af uddannelsestid inden for nærmere fastlagte områder. Delegeringen er blevet justeret for at præcisere forlængelse ved "virksomhedsskift" og afkortning ved dobbeltuddannelse. 

Delegering vedr. uddannelsesaftaler og skoleoplæring, omfattet af reglerne pr. 1. august 2020

Delegering vedr. uddannelsesaftaler og skoleoplæring, omfattet af reglerne forud for august 2015