EASY - P

Vejledning fra Uddannelsesnævnet

Vejledning fra Uddannelsesnævnet - Fitnessinstruktør

Vejledningen skal læses i sammenhæng med Uni-C’s vejledning ”Sager i EASY P”, der nærmere beskriver modulet Sag, funktionstaster, oprette/afslutte sager, tilknytning af referencer mv.