Administrative funktioner i HR

40782 Kortlægning og forebyggelse af sygefravær 
Undervisningsmateriale (pdf) 

40405 Kompetenceafklaring af medarbejdere
Undervisningsmateriale (pdf) og opgaver (xls) 

40402 Planlægning og administration af uddannelse 
Undervisningsmateriale (pdf) 
Undervisningsmateriale (pdf) 

40388 De svære samtaler - procedure og værktøjer
Undervisningsmateriale (pdf) 

40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 
Undervisningsmateriale (mbz) 

40378 Den professionelle ansøgningshåndtering 
Undervisningsmateriale (pdf) 

Kurser med digitale indberetninger – hvordan gør vi og hvilket materiale kan vi anvende?. Materiale fra læreruddanenlse (42748, 40404, 40011, 40012, 40013, 40014, 45968)
Materiale (pdf)