Praktisk kirketjeneste

49761 Etiske krav i forbindelse med begravelsesbehandling
Undervisningsmateriale (pdf)

49635 Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken
Undervisningsmateriale (pdf)

49396 Periodisk rengøring - mårettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf)

49375 Det professionelle møde med kirkens brugere
Undervisningsmateriale (pdf)

48770 Betjening af kirkens tekniske installationer
Undervisningsmateriale (pdf)

48701 Mødet med andre begravelsesskikke
Undervisningsmateriale (pdf)

48543 Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg
Undervisningsmateriale (pdf)

48065 Sekretær for menighedsrådet 2
Undervisningsmateriale (pdf) og forløbsbeskrivelse (pdf)

48064 Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg og krise
Undervisningsmateriale (pdf)

48049 Arbejdsmiljø 1 for faglærte og ufaglærte job - målrettet xxx
Undervisningsmateriale (pdf)

48039 Samspil med kolleger med særlige behov - målrettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf)

47636 Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser
Undervisningsmateriale (pdf)

47456 Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen
Undervisningsmateriale (pdf)

47313 Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen - målrettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf)

45983 Samarbejde i grupper i virksomheden - målrettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf)

45500 Præventiv konservering af kirkens udstyr
Undervisningsmateriale (pdf)

45499 Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar
Undervisningsmateriale (pdf)

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (engelsk) i relation til FKB Praktisk kirketjeneste
Undervisningsmateriale (pdf)

44366 Sekretær for menighedsrådet
Undervisningsmateriale (pdf)

43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen - målrettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf) og powerpoint-bilag (pdf)

42882 Regnskabsfører for de kirkelige kasser
Undervisningsmateriale (pdf)

40780 Rundvisning i kirke og på kirkegård
Undervisningsmateriale (pdf)

40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - målrettet xxx
Undervisningsmateriale (pdf)

40136 Tilsyn med kirkebygninger og inventar
Undervisningsmateriale (pdf)

40134 Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger
Undervisningsmateriale (pdf)

40079 Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet
Undervisningsmateriale (pdf)

40018 Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
Undervisningsmateriale (pdf)

40013 Lønberegning og lønrapportering - målrettet kirkefunktionærer
Undervisningsmateriale (pdf) - der er ikke noget materiale pt.

20895 Personregistrering
Undervisningsmateriale (pdf)