Praktisk myndighedsudøvelse


47937 Myndighedsrollen - Vilkår og rammer
Undervisningsmateriale (pdf)

47936 Myndighedsudøvelse - ift. sårbare og stærke grupper
Undervisningsmateriale (pdf)

47935 Borgervendt formidling i myndighedsrollen
Undervisningsmateriale (pdf)

47934 Observation og dokumentation til myndighedsbrug
Undervisningsmateriale (pdf)

40603 Pædagogisk formidling i operative funktioner
Undervisningsmateriale (pdf)