VEU-trepartsaftalen 2017

Regeringen, LO og DA indgik søndag den 29. oktober 2017 en trepartsaftale om et bedre, styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.
Aftalen, der gælder for en 4-årig periode (2018-2021,) følger bl.a. op på en række af de anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen præsenterede i maj 2017.