Kursusgennemgangen i HAKL

Kursusopdateringer 2018

Se listen over kurser der skal opdateres og revideres i 2018.

Nedlæggelse af i alt 72 mål ifm. kursusgennemgangen

Målene nedlægges pr. 30. september 2018, med undtagelse af dem hvor anden dato er angivet. 

FKB 2285 Administrative funktioner i HR
40404 Valg af kompetenceafklaringsværktøjer

FKB 2275 Administration
40413 Planlægning af systematisk informationsindsamling
41505 Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner – nedlægges pr 31. december 2018
46484 Håndtering af virksomhedens kontrakter
46487 Administration i projektarbejde
46488 Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler
47213 Ensartning af dokumenter med flere tekstbidrag – nedlægges pr 31. december 2018
47238 Administration af CRM systemer
47251 Kundedatahåndtering i kundekontaktfunktioner – indgår i positivlisten 2018
47255 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner – indgår i positivlisten 2018
47774 Anvendelse af digital post – nedlægges pr 31. december 2018
47808 Kommunikation via videomøder

FKB 2287 Handel og logistik
47192 Optimering af lagerindretning
47194 Styring af logstikopgaver med 3. part

FKB 2676 Praktisk kirketjeneste
43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere
47287 Kirkelogbog

FKB 2253 Instruktion og administrative funktioner i træning og sport
40977 Vejl. Af personer med livsstilssygdomme om træning
40978 Planlægning af fysisk aktivitet for seniorer

FKB 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling
45373 Selvledelse i offentlig forvaltning
45948 Økonomistyring i offentlige organisationer
45949 Service i borgerservicecentret – nedlægges pr 31. december 2018

FKB 2268 IKT-administration
40341 Brug af social software i virksomheden – nedlægges pr 31. december 2018
44193 Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it
45390 Installation & anvendelse af virksomhedens netværk

FKB 2250 Ledelse
40629 Lederens redskaber til systematisk uddannelsesplanlægning
41386 Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær – nedlægges pr 31. december 2018
43558 Planlægning af logistikfunktionen i ledelse
45568 Virksomhedens sociale ansvar – et ledelsesværktøj – nedlægges pr 31. december 2018
48371 Sociale medier og ledelse
48372 Ledelse på afstand – nedlægges pr. 31. marts 2019 grundet Niels Brock udbyder det

FKB 2798 Viden- og forretningsservice
40005 Virksomhedsstrategier og økonomistyring – nedlægges pr. 31. marts 2019 grundet Niels Brock udbyder det
40006 Valg af afsætningsalternativer
40010 Opstilling af finansieringsplan
40045 Udarbejdelse af standardomkostningskontrol
44319 Økonomistyring i virksomheder
45844 Behandling af insolvensskrifte
46684 Fastlæggelse af markedsføringsmål
47561 Dataindsamling og effektmåling ifm. markedsføring

FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter
40484 Databaseopsætning til dynamiske websider
40810 Design af CMS til webbaseret grafisk produkt
40811 Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt
40813 Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt
43821 Lag og grafik – Illustrationsteknik
43864 Clientside baseret scripting – dig. kommunikation
43866 Produktionsoptimering af sidebaseret dig. kommunik
43871 Teknisk strukturering af dig. kommunikationspro.
43895 Udarb af visuelle eff.tv/digital efterbehandling
43899 Non-lineær post-production
45788 Kalibrering og profilering – Grafisk workflow
46710 Billedbehandling – 3D objekter i billedbehandling
46712 Grafik – Integration af pixels i vektorgrafik
46715 Grafik – Tekstmanipulation
46731 Webdesign – Brug af medier på webstedet
46734 Interaktiv publicering – 2D animation til Internet
46735 Interaktiv publicering – Grafisk skærmpræsentation
46737 Grafisk workflow – ICC-profiler til prepress
46740 Grafisk workflow – Fejlretning af PDF-filer
46741 Grafisk workflow – Fremstilling af PDF-filer
46747 Grafisk produktion – Interaktiv grafisk produktion
46755 Grafisk produktion – Fremstilling af små produkter
46767 Billedbehandling – Perfekte overflader
46768 Billedbehandling – Originallighed
46773 Audiovisuel fortælleteknik
46780 Design – Brug af skrift, typografi og æstetik
46782 Interaktiv publicering – Afvikling på Internet
46783 Interaktiv publicering – Brugen af video og lyd
46786 Interaktiv publicering – Enkle scriptingmetoder
46793 Interaktiv publicering – Kontrol af animationer
46794 Interaktiv publicering – Test og distribution
46795 Interaktiv publicering – Værktøjets funktioner
47244 Billedbehandling – Rawkonvertering
47836 3D print – print af modeller på 3D printer – nedlægges pr 31. december 2018