Statistikmateriale

Oversigt over HAKLs kernemål fordelt på moder-FKB ift. fokus-grænsen. 

Statistikken over den samlede aktivitet.