Tidsplan for arbejdet i HAKL

Proces- og tidsplan udarbejdet for HAKL, er til arbejdet med opfølgning på trepartsaftalens indsatsområde "Et moderniseret AMU-system" i 2018.

Proces- og tidsplanen er henholdsvis for arbejdet i HAKL og i referencegrupperne i forhold til kursusgennemgangen i 2018. Det er en proces, hvor HAKL ikke kender de konkrete planer for udrulningen af trepartsaftalen, og det betyder, at HAKL, referencegrupperne og sekretariatet er klar til at justere og tilpasse processerne.