Statistik

På de følgende undersider samles en række statistiske opgørelser med relevans for de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet, HAKL og HAKLs referencegrupper.

Der er dels medtaget opgørelser, som Uddannelsesnævnet har udarbejdet på baggrund af tilgængelige databaser, og dels uddrag af opgørelser, som er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet m.fl.