Statistik

På de følgende undersider samles en række statistiske opgørelser med relevans for de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet, HAKL og HAKLs referencegrupper.

Der er dels medtaget opgørelser, som Uddannelsesnævnet har udarbejdet på baggrund af tilgængelige databaser, og dels uddrag af opgørelser, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet m.fl.

Produceret af Adapt A/S