AMU statistik

AMU statistikken er Ministeriets opgørelse over udviklingen i kursusaktiviteten på hele AMU-området opgjort efter forskellige parametre.

Aktiviteten er bl.a. opdelt i forhold til kurser, skoler samt oplysninger om forhold vedrørende kursisten (alder, køn, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstatus) eller den virksomhed (størrelse, branche, virksomhedsform), som kursisten er tilknyttet.

Hvad og hvornår?

Statistikken bliver trukket 4 gange årligt, i forhold til kvartalerne og bliver videreforarbejdet af Uddannelsesnævnet.

Den halvårlige og årlige statistik indeholder 22 tabeller, mens opgørelsen på 1. og 3. kvartal indeholder 7 tabeller.