AMU statistik

AMU statistikken er Ministeriets opgørelse over udviklingen i kursusaktiviteten på hele AMU-området opgjort efter forskellige parametre.

Ministeriet har fået ny statistikdatabase Datavarehuset, der viser opgørelser på kursusdeltagelser, unikke personer og årselever. Aktiviteten er bl.a. opdelt i forhold til kurser, institutioner, fælles kompetencebeskrivelser, efteruddannelsesudvalg samt oplysninger om forhold vedr. kursisten (alder, køn, udnyttelse af retten til jobrettet uddannelse).

Datavarehuset udbygges løbende, så det på et tidspunkt vil være muligt at trække flere statistikker.

Hvad og hvornår?

Der bliver trukket statistik 4 gange årligt, i forhold til kvartalerne og statistikken bliver videreforarbejdet af Uddannelsesnævnet.

Den halvårlige og årlige statistik indeholder 22 tabeller, mens opgørelsen på 1. og 3. kvartal indeholder 7 tabeller.