AMU statistik VisKvalitet

Viskvalitet er Børne- Undervisningsministeriets og efteruddannelses-udvalgenes elektroniske redskab til at få indblik i, hvordan det går med kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Viskvalitet indeholder en række forskellige spørgsmål, som kursister og virksomheder anvender i forbindelse med evaluering af, den eller de arbejdsmarkedsuddannelser kursisten har deltaget på.

Hvad og hvornår?

HAKL gennemfører en årlig kvalitetsrapport. Ydermere foretages løbende kontrol, hvor det fra udvalgets side vurderes relevant.

I den årlige kvalitetsanalyse kan der hentes informationer om, hvilke skoler og kurser, som det pågældende år af kursisterne er blevet vurderes som værende af enten god eller mindre god kvalitet.

Sekretariatet har trukket og bearbejdet data fra Viskvalitet i relation til HAKLs udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.

Viskalitet rapporter for: