Statistik for 2019

AMU statistik

 

 • Tabel 1: Antal kursusdeltagelser fordelt på Efteruddannelsesudvalg
 • Tabel 2: Antal unikke personer fordelt på Efteruddannelsesudvalg
 • Tabel 3: Antal årselever fordelt på Efteruddannelsesudvalg
 • Tabel 4: Antal årselever fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser i HAKL
 • Tabel 5: Antal kursusdeltagelser fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser i HAKL
 • Tabel 6: Antal unikke personer fordelt på Fælles kompecebeskrivelser i HAKL
 • Tabel 7: Samlet oversigt over aktivitet for alle Efteruddannelsesudvalg
 • Tabel 8A og 8B: Antal kursister fordelt på Efteruddannelsesudvalg og højeste fuldførte uddannelse (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 9A og 9B: Antal kursister fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser og højeste fuldførte uddannelse i HAKL (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 10: Antal kursusdeltagelser fordelt på Efteruddannelsesudvalg og 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Tabel 11: Antal unikke personer fordelt på Efteruddannelsesudvalg og 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Tabel 12: Antal kursusdeltagelser fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser og 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Tabel 13: Antal unikke personer fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser og 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Tabel 14: Antal kursusdeltagelser fordelt på institutioner i HAKL
 • Tabel 15: Antal kursister fordelt på Fælles Kompetencebeskrivelser og institutioner i HAKL
 • Tabel 16: Antal kursister fordelt på arbejdsmarkedsstatus (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 17: Antal kursister fordelt på arbejdsmarkedsstatus i HAKL (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 18: Antal kursister fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsstatus i HAKL (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 19: Antal kursister fordelt på Fælles Kompetencebeskrivelser og branche i HAKL (kan ikke trækkes i øjeblikket)
 • Tabel 20: Top 10-liste over mest afholdte uddannelsesmål/enkeltfag fordelt på kursusdeltagelser i HAKL
 • Tabel 21: Antal kursusdeltagelser fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL.pdf
 • Tabel 22: Antal kursister fordelt på Fælles kompetencebeskrivelser og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL