Statistikforklaring

Kursusdeltagelser
Angiver antallet af deltagelser på AMU-kurser opgjort efter slutdato for kurserne. Kursudeltagelser er når en af deltagerne er på flere AMU-kurser, tælles personen med flere gange. Eventuelt sammenhængende forløb med flere registreringer over en periode (splitkurser) tælles også med flere gange. 

Unikkepersoner
Unikke personer måles for, hvor mange unikke personer, der har afsluttet et eller flere AMU-kurser henover et kvartal eller et år. Grunden til at unikke personer for de enkelte kvartaler lagt sammen, ikke svarer til unikke personer for hele året er, at personer kan have deltaget i kurser i flere kvartaler henover et år. Det betyder, at en person kan tælle med som en unik person i to kvartaler, men kun én gang for hele året. 

Årselever
Årselever er et når årselev er dermed en kursist, der har deltaget i AMU-kurser i 200 dage. Aktivitetsomfanget opgøres dermed i dage og omregnes således at: 1 kursistdag =1/5 elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev. 1 kursistdag er med andre ord 1/200 årselev.