EUD månedlig lærepladsstatus

Udviklingen i antallet af indgåede aftaler, december 2022

Uddannelsesnævnet benytter aktuelle data fra EASY P, og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til de senere officielle opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Månedsopgørelse december 2022:


Årsopgørelser tidligere år

Den månedlige opgørelse ovenfor medtager en månedsopdelt opgørelse på uddannelsesniveau for perioden januar 2021 og frem til den aktuelle måned. Nedenfor er medtaget en status for de seneste kalenderår. Opgørelserne er udarbejdet i januar året efter på baggrund af data fra EASY P, og opgørelsen kan derfor afvige fra de officielle statistikker fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 Årsopgørelse 2021:

 Årsopgørelse 2020:

Årsopgørelse 2019:

Udviklingen for indgåede aftaler på specialeniveau for 2001-2017:

Brancheopgørelse 2009-2017 for kontoruddannelse med specialer og tandklinikassistent: