EUD månedlig praktikpladsstatus

Praktikpladsudviklingen, december 2020

Uddannelsesnævnet benytter aktuelle data fra EASY P, og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til de senere officielle opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.

tilforsiden

Månedsopgørelse december 2020:


Årsopgørelser tidligere år

Den månedlige opgørelse ovenfor medtager en månedsopdelt opgørelse på uddannelsesniveau for perioden januar 2020 og frem til den aktuelle måned. Nedenfor er medtaget en status for de seneste kalenderår. Opgørelserne er udarbejdet i januar året efter på baggrund af data fra EASY P, og opgørelsen kan derfor afvige fra de officielle statistikker fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 Årsopgørelse 2019:

Årsopgørelse 2018:

Udviklingen for indgåede aftaler på specialeniveau for 2001-2017:

Brancheopgørelse 2009-2017 for kontoruddannelse med specialer og tandklinikassistent: