EUD månedlig praktikpladsstatus

Praktikpladsudviklingen, december 2019

tilforsidenapr2019

Uddannelsesnævnet benytter aktuelle data fra LIS Ledelsesinformation, og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til de senere officielle opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Månedsopgørelse januar - december i 2018-2019:


Årsopgørelser tidligere år

Den månedlige opgørelse ovenfor medtager en månedsopdelt opgørelse på uddannelsesniveau for perioden januar 2019 og frem til den aktuelle måned. Nedenfor er medtaget en status for seneste kalenderår, 2018. Opgørelsen for 2018 er udarbejdet i januar 2019 på baggrund af data fra EASY P, og opgørelsen kan derfor afvige fra de officielle statistikker for 2018 fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Årsopgørelse 2018:

Udviklingen for indgåede aftaler på specialeniveau for 2001-2017:

Brancheopgørelse 2009-2017 for kontoruddannelse med specialer og tandklinikassistent: