EUD månedlig praktikpladsstatus

Praktikpladsudviklingen, januar 2018

Til forsiden jan 18

Uddannelsesnævnet benytter aktuelle data fra LIS Ledelsesinformation, og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til de senere officielle opgørelser fra Undervisningsministeriet.

Månedsopgørelse jannuar i 2017-2018:

Tal om reformen

Brancheopdelt opgørelser - Kontoruddannelsen og Tandklinikassistent

For kontoruddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen opgør Uddannelsesnævnet hver måned de indgåede uddannelsesaftaler brancheopdelt. På grund af opgørelsesmetoden vil der kunne forekomme mindre afvigelser i antal uddannelsesaftaler i forhold til øvrige opgørelser af praktikpladssituationen.

Opgørelse på uddannelses- og specialeniveau:

- brancheopgørelse 2009-2017:

Årsopgørelser tidligere år

Den månedlige opgørelse ovenfor medtager en månedsopdelt opgørelse på uddannelsesniveau for perioden 2016 og frem til den aktuelle måned. Desuden kan nedenfor hentes tidligere årsopgørelser på specialeniveau for perioden 2001-2015. Hver årsopgørelse er udarbejdet i januar det følgende år, og opgørelserne er ikke siden justeret i takt med, at dataene i EASY P er blevet justeret/valideret. Årsopgørelserne kan derfor afvige fra de officielle statistikker fra Undervisningsministeriet.

Årsopgørelse 2016:

Årsopgørelse 2001-2015: