EUD månedlig praktikpladsstatus

Praktikpladsudviklingen, november 2018

Til forsiden november18

Uddannelsesnævnet benytter aktuelle data fra LIS Ledelsesinformation, og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til de senere officielle opgørelser fra Undervisningsministeriet.

Månedsopgørelse januar - november i 2017-2018:


Årsopgørelser tidligere år

Den månedlige opgørelse ovenfor medtager en månedsopdelt opgørelse på uddannelsesniveau for perioden januar 2018 og frem til den aktuelle måned. Nedenfor er medtaget en status for seneste kalenderår, 2017. Opgørelsen for 2017 er udarbejdet i januar 2018 på baggrund af data fra EASY P, og opgørelsen kan derfor afvige fra de officielle statistikker for 2017 fra Undervisningsministeriet.

Årsopgørelse 2017:

Udviklingen for indgåede aftaler på specialeniveau for 2001-2017:

Brancheopgørelse 2009-2017 for kontoruddannelse med specialer og tandklinikassistent: