EUD status faglærte

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

AUB opgør hvert år for Børne- og Undervisningsministeriet de erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens, videreuddannelsesfrekvens og overgang til selvstændig virksomhed.

Det omfattende datamateriale indeholder både opgørelse for de enkelte år og aggregerede opgørelser for perioden. Desuden er frekvenserne opgjort på alder, køn, etnicitet og uddannelsesregi (aftale, skolepraktik og restlæreforhold).

Uddannelsesnævnet har udtrukket data for erhvervsuddannelserne i Uddannelsesnævnet. Det fulde datagrundlag kan hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesnævnets notat om seneste offentliggjorte frekvenser 2017: pdf

Frekvenser fra tidligere år:

2010-2015 - Pdf
2009-2014 - Pdf
2008-2013 - Pdf
2006-2012 - Pdf
2006-2010 - Pdf