Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Siden finanskrisen startede, har vi set et fald i aktiviteten på AMU på det merkantile område og der er mange tegn på at leverancesystemet og de præmisser AMU fungerer på i stigende grad er kommet ud af trit med markedets efterspørgsel og udviklingen på det private kursusmarked.

Den stigende digitalisering indebærer en forventning fra virksomhederne om øget fleksibilitet og at kompetenceudvikling af medarbejderne kan tilgås hvor og når som helst, der er brug for det.

På den baggrund har HAKL igangsat TUP-14 projektet, hvor en række af HAKLs faglærere uddannes til at udvikle digitale AMU-kurser, så de kan udbydes landsdækkende både til blended læring og som ren online undervisning, synkront og asynkront. 

Sekretariatschef Per Clausen ved projektstart i 2015

Uddannelseskonsulent Susanne Clemensen om baggrunden for projektet