Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

HAKL arbejder strategisk og praktisk med digital læring

HAKL har gennem årene arbejdet meget intensivt med, hvordan digital læring kan skabe tilgængelighed 24/7 og øge kvaliteten og fleksibiliteten i kursusudbuddet, bla. gennem blended læring og fjernundervisning.

Efter finanskrisen, hvor der skete et markant fald i aktiviteten på AMU, var der mange tegn på at leverancesystemet og de præmisser AMU fungerer på i stigende grad var kommet ud af trit med markedets efterspørgsel og udviklingen på det private kursusmarked.

books33489901920

Øget fleksibilitet og kvalitet via digital læring

Den stigende digitalisering indebar en forventning fra virksomhederne om øget fleksibilitet og at kompetenceudvikling af medarbejderne kunne tilgås hvor og når som helst, der er brug for det.

Samtidig understøtter digital læring andre og flere forskellige læringsstile end den klassiske, fysiske undervisning, og læsesvage kursister kan få oplæst tekst og gense elementer fra undervisningen og gå frem i eget tempo.

TUP-projekter kickstartede fokus på digital læring og fjernundervisning

På den baggrund igangsatte HAKL flere TUP-projekter fra 2014 og frem til og med 2018, hvor en række af HAKLs faglærere blev uddannet til at udvikle og undervise på digitale AMU-kurser, så de kunne udbydes landsdækkende både til blended læring og som ren online undervisning, synkront og asynkront.

Digitale prøver i AMU

Med indførelsen af prøver i AMU, har HAKL også ført an i at alle prøveformer skal kunne afvikles digitalt for at kunne imødekomme behovet for fjernundervisning. HAKL har sammen med andre efteruddannelsesudvalg tilsluttet sig Multitest, som er en digital prøveplatform.

Digital mikrolæring

Udviklingen i digital læring er fortsat, senest med det succesfulde projekt om digital mikrolæring, hvor der er udviklet interaktive mikrolæringsmoduler til udvalgte kurser med høj aktivitet inden for ledelse og administration.

Mikrolæringselementerne kan anvendes som en del af undervisningen både før-under-efter, men kan også tilbydes som fleksibel online læring, der kan tilgås i mindre bidder og endelig som ”selvstudium” for medarbejderne på arbejdspladserne.

Best practice i digitale læringsformer og -metoder

I maj 2022 igangsættes endnu et projekt der skal afdække digitale læringsformer og -metoder og forslag til ”best practice” på tværs af HAKLs kursusområder, hvor aktiviteten på fjernundervisning især er høj inden for detailområdet, ledelse og administration.

Top 10 fjernundervisningskurser er også såkaldt ”bløde fag”

Det er ikke kun klassiske it-værktøjsbaserede færdighedskurser der udbydes som fjernundervisning. I 2021 er mange af de 10 mest anvendte fjernundervisningskurser på HAKLs område såkaldt ”bløde kurser” i ledelse, kommunikation og samarbejde foruden detail Det viser at både kursister og udbydere er klar til at tage nye digitale værktøjer i brug i undervisningen.