Delprojekt 1

Udvikling af modeller/ skabeloner for digitalt undervisningsmateriale

I Delprojekt 1 er der som planlagt udviklet kvalitetsstandarder og modeller/skabeloner for digitalt undervisningsmateriale på baggrund af eksisterende erfaringer.

fase 1

Som grundlag for AMU-online-kurserne blev der udviklet standarder for forløb, materialer og evaluering.

Standarderne danner et kvalificeret grundlag for udvikling af digitale kursusskabeloner i en digital platform, der er udviklet på basis af erfaringerne fra SmartLearning, Bedst Praksis Ledelse – AMU forløb og Pilotprojektet indenfor AMU-Detail.

Standarderne er udviklet af Erik Nørgaard, VIArt og Michel Lund-Larsen eVidencentret i perioden november og december 2014.

Skabelonerne til tilrettelæggelse af læringsaktiviteter og kommunikation på læringsplatformen er tilgængelig via AMUONLINE.dk

De forventede effekter af Delprojekt 1

Kvalitetsstandarder og modellerne/skabelonerne for det digitale undervisningsmateriale skal anvendes af underviserne til udvikling af det konkrete digitale læringsmateriale til digitalt kursusudbud i AMU.

Kvalitetsstandarderne og modellerne/skabelonerne kan anvendes i ordinær drift, når TUP-projektet er afsluttet.

De opnåede resultater

Med udgangspunkt i eksisterende viden om udvikling af digitale undervisningsmaterialer er der i delprojekt 1 udviklet de planlagte modellerne for det digitale undervisningsmateriale, således at de kan anvendes på de 5 kursusområder:

  • administration
  • it
  • økonomi- og regnskab
  • ledelse
  • detailhandel

Målet var at finde fælles kvalitetsstandarder og nye, enkle modeller/skabeloner for undervisnings-materialer, som underviserne selv er i stand til at anvende, når de skal udvikle eller tilpasse et digitalt undervisningsmateriale til et digitalt kursusudbud i AMU.

Det er for så vidt muligt tilstræbt at forskellige kursistmålgruppers uddannelsesbaggrund, joberfaringer, alder samt it- og læsekompetencer mm. er reflekteret i modeller/skabeloner.

Det samme gælder forskelle i kursustyperne, hvor både teoretiske, praktiske og adfærds-orienterede kursusmål er tænkt ind i modellerne, herunder de kvalitetsstandarder, der skal lægges ned over modellerne.

Kvalitetsstandarderne og modellerne er kvalitetssikret.

Det var intentionen at underviserne i Delprojekt 5: Kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmateriale samt i Delprojekt 6: Afprøvning af tilpassede kurser og undervisnings-materiale konkret ville kunne afprøve modellerne og kvalitetsstandarderne.

Det er fsva. Delprojekt 5 sket for et flertal af de relevante kurser.

Grundet den generelle forsinkelse af projektet er afprøvningen kun sket i et mindre omfang end planlagt i Delprojekt 6.

Der er således ikke ved afslutningen af projektet i november 2016 et tilstrækkeligt kvantitativt datagrundlag til at vurdere om der er behov for at justere de tilpassede kurser.

Der er imidlertid en vurdering blandt udviklere og undervisere, at kvalitetsstandarderne og modellerne/skabelonerne i stor omfang kan anvendes i ordinær drift - med visse modifikationer - hvis skolerne ønsker det.