Delprojekt 2

Udvikling af modeller/skabeloner for digitale tests og effektmåling

I Delprojekt 2 skulle der udvikles modeller og skabeloner for digitiale test og effektmål

fase 2

De forventede effekter af delprojekt 2

Modellerne/skabelonerne for tests før og efter kurset samt 3 måneder senere (effektmåling) skal kunne anvendes af underviserne til udvikling af det konkrete digitale læringsmateriale til digitalt kursusudbud i AMU.

Modellerne/skabelonerne kan sidenhen anvendes i ordinær drift, når TUP-projektet er afsluttet.

De opnåede resultater

De planlagte modeller og skabeloner er udviklet, dokumenteret og tilgængelige.

Der er i delprojekt 2 udarbejdet kvalitetsfaktorer og modeller/skabeloner for digitale test og effektmåling før og efter den digitale læring samt 3 måneder senere inden for de 5 kursusområder (administration, it, økonomi og regnskab, ledelse samt detailhandel) på baggrund af eksisterende erfaringer for at kunne dokumentere læringsudbyttet.

Den centrale nyskabelse, at før-testen skal støtte kursisterne i tilmeldingen til kurserne og medvirke til en hensigtsmæssig visitering, og samtidig skal den danne udgangspunkt for dokumentationen af læringsudbyttet og måle effekten af kurser er udviklet for 45 kurser hvilket er mindre end de planlagt 70 (se senere afsnit om tests).

De digitale test er udarbejdet, så de kan anvendes på læringsplatformen AMUonline.dk og indgå i skabelonen for det digitale undervisningsmateriale.

De digitale testskabeloner blev færdiggjort i august 2016.

Testmodellerne er kvalitetssikret af VIArt og eVidencentret i dialog med udviklere.

De digitale test er planlagt til at indgå i afprøvning i Delprojekt 6 af test i forskellige målgrupper og i forhold til både mere teoretiske og adfærdsorienterede kursusmål inden for de 5 prioriterede uddannelsesområder.

Grundet de får afviklede kurser er det ikke muligt at konkludere om graden af målopfyldelse i Delprojekt 2 endnu. Det skal bemærkes, at af de relativt få kurser, der er afviklet pr. medio november, er der ingen, hvor det er registret, at der har været anvendt testredskaber.