Resultatopgørelse

Kvantitative mål

 • 13 skoler har deltaget i projektforløbet (nogle er blevet restruktureret i projektperioden).
 • 100+ kursusmål blev bearbejdet (skabeloner).
 • Ca. 70 kursusmål blev færdigudviklet i ren online format fordelt på kursusmål næsten som ønsket.
 • 60+ kursusmål blev tilpasset af skolerne og gjort klar til udbud på markedet. Nogle skoler har downloaded de udviklede kurser til egen platform og planlægger, at disse kurser helt eller delvist skal indgå i udbuddet i 2017.
 • Der er gennemført en kvalitetssikring af Kursusmål TUP 2014.
 • Der er udarbejdet test til 45 AMU-mål, som indgår i VisEffekt.
 • Der er pr. 17.11.2016 i alt 567 brugere, der har adgang til AMU-online, heraf 450+ kursister, resten er udviklere og undervisere. Dertil kommer, at antal brugere er stigende (især i 4. kvartal 2016).

Platform, koncepter, vejledninger og værktøjer

 • Platformen AMU-online er udviklet, igangsat og fuldt tilgængelig – pt. drevet af HAKL.
 • Der er gennemført uddannelsesforløb (eDidaktisk,-ePædagogisk og teknisk) af næsten det planlagte antal udviklere og undervisere.
 • Der er etableret et udviklerforum, der afvikles via AMUonline.dk platformen, hvor udviklere og undervisere fra TUP2014 og TUP2015 indgår i en løbende erfaringsudvikling. Der er pt. 105 brugere tilmeldt Udviklerforum, heraf 60 har været en del af TUP2014.
 • 12 skoler har gennemført administrationskurset, som sikrer integration med skolernes egne platforme og EASY.
 • Der er pr. medio november 2016 indkommet de første erfaringer fra afprøvning af digitale kurser hovedsageligt på IT og regnskabsområdet i en åbenværkstedskontekst eller som del af længere forløb.
 • Der er udbudt og planlagt afvikling af yderligere kurser i resten af 2016 og 2017.
 • Projektets resultater pr. medio november 2016 er dokumenteret og tilgængelige i en web-edition som PDF (pr. januar 2017) og der er gennemført/planlagt en række formidlings-aktiviteter.
 • Der er udviklet de planlagte koncepter, vejledninger og værktøjer, som er tilgængelige på AMUonline.dk. Det drejer sig om:
  • Skabelon til tilrettelæggelse af læringsaktiviteter og kommunikation på læringsplatformen.
  • Koncept til sikring af digital tilstedeværelse
  • Vejledning i udvikling af digitale test til AMU online (idehæfte).
  • Samlet vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk
  • ”Nye mulighed med digital læring”: Vejledning og inspiration til skolernes digitaliseringsarbejde (strategi)

Udestående

Projektet har - som beskrevet - indfriet langt de fleste af sine målsætninger. Der er imidlertid også aktiviteter, der ikke er afviklet som planlagt.

Projektet har været et ambiøst udviklingsprojekt, der har haft en lang række aktiviteter, der har betinget hinanden, og hvor der er forekommet afvigelser i aktiviteterne. Det ledte til en generel forsinkelse i et par af projektets faser. Det har især været i etableringsfasen, hvor ikke mindst problemer skolerne imellem om ejerskab og investeringer i en fælles platform skabte forsinkelser, som ikke blev indhentet senere.

Forsinkelsen har ført til, at ikke alle aktivitetsmål i projektets sidste delprojekt 6, er nået i det planlagte omfang. Forsinkelsen af det samlede projekt har medført, at det ikke har været muligt at skabe et validt kvantitativt datagrundlag for en endelig effektvurdering af projektet i delprojekt 6.

Der er dog tilstrækkelig med kvalitative data og vurderinger til, at det er muligt at konkludere, at langt de fleste aktiviteter, der indgår i projektets forandringsteori, er realiseret.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at erfaringerne fra projektet allerede er anvendt i organiseringen og processen for det videre arbejde i TUP2015-programmet på HAKLs område. Det er således tydeligt, at erfaringer fra TUP2014 projektet har været af betydelig værdi for det fremadrettede arbejde med digital læring.

DER ER ALT I ALT REALISERET SÅ STOR EN DEL AF PROJEKTET, AT DET ER UPROBLEMATISK AT KONKLUDERE, AT NÅR DET GÆLDER EN SAMLET VURDERING AF PROJEKTETS MÅLOPFYLDELSE, SÅ ER ”GLASSET ER MERE END HALV FULDT”.