Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU

- friere muligheder for at kombinere AMU-undervisning med

videregående voksenuddannelse

 

 flex1323flex1323

HAKL har som strategisk mål, at der etableres gennemskuelige adgangsveje imellem AMU-uddannelserne og akademi- og diplomuddannelserne (VVU), og at der i AMU-systemet udvikles kompetencer, som kan lette vejen for de kursister, der ønsker at fortsætte deres kompetenceudvikling på AU- og diplom-niveau. Der skal være en entydig og naturlig vej fra AMU til efter- og videreuddannelse på videregående institutioner, hvor deltageren oplever at opbygning af kompetencer foregår i et sammenhængende forløb, fordi den faglige afstand imellem AMU og efter- og videreuddannelse på AU- og diplom-niveau mindskes.

Projektet har afdækket og genereret generiske modeller for kombination af kompetencer i AMU-uddannelsesforløb og AU-efter- og videreuddannelse. Uddannelsesforløbene er udviklet af AMU-udbydere og erhvervsakademier i fællesskab og udviklere er geografisk placeret ud over hele Danmark.

Folder med et overblik over de udviklede forløb.

I projektet er der udviklet 4 uddannelsesforløb som følger:

  1. Salgspsykologi og grundlæggende salg
  2. Kommunikation i praksis (primært offentligt ansatte, men der ligger forslag til hvordan materialet kan anvendes til forløb for privat ansatte)
  3. Erhvervsøkonomi 
  4. Lederuddannelse 

Til de 4 uddannelsesforløb er udviklet informationsmatrialer og lektionsplan, som kan hentes nedenfor.

Salgspsykologi og grundlæggende salg - varighed 14 dage

Kommunikation i praksis - varighed 11 dage (Både offentligt og privat ansatte)

For udbud af forløb til administrative medarbejdere på det private arbejdsmarked erstattes modul 1 i ovenstående materiale med AMU-målene:

47296 Kundeservice i administrative funktioner (1 dag)

47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (1 dag)

Forløbet har herefter fortsat en varighed på 11 dage.

Erhvervsøkonomi - varighed 9 dage

Lederuddannelse - varighed 17 dage

HAKL har på digitalt møde den 12. januar 2021 kl. 10 - 12, præsenteret 4 uddannelsesforløb.

De 4 uddannelsesforløb:

Kl. 10.00 Salgspsykologi og grundlæggende salg v. Thomas Bystrup-Kjær, virksomhedskonsulent, Tietgen

Kl. 10.30 Kommunikation i praksis v. Karen Engholm-Nørby, underviser, EUC Nordvest

Kl. 11.00 Erhvervsøkonomi v. Henning A. Madsen Hartwig, underviser, ZBC

Kl. 11.30 Lederuddannelse v. Bo Glerup, uddannelseschef, EASV

Ønsker du at gense eller at få mere information om de tanker og idéer, der ligger bag udviklingen af de 4 forløb. Så er de tre af oplægene aktive og du kan hente præsentationerne ved at klikke på dem.