IGU

Intergrationsgrunduddannelsen (IGU) er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for at sikre dem mulighed for arbejde og opkvalificering.

IGU varer to år og omfatter ansættelse i lønnet praktik i en virksomhed og skoleundervisning.

Virksomhedspraktikken skal give udlændingen viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner og bl.a. bidrage til at der opnås en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skoleundervisningen skal give udlændingen sproglige færdigheder og erhvervsrettede kvalifikationer for fortsat arbejde.

Et IGU-forløb aftales direkte mellem virksomheden og udlændingen. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af arbejdsfunktioner i praktikstillingen og der skal udarbejdes en undervisningsplan for skoleundervsiningen.

Virksomhedsbonus og godtgørelser

En virksomhed, der ansætter en flygtning i et IGU-forløb, kan få udbetalt bonus. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. når forløbet er fuldført efter 2 års ansættelse. Denne virksomhedsbonus knyttet til et IGU-forløb kan søges pr. 1.januar 2017.

Der findes også bonus til virksomheder, der har en udlænding ordinært ansat. Find linket til blanketterne i højre side.

Når en flygtning deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU kursus) som led i et IGU-forløb, så foregår det på almindelig vilkår, dog uden deltagerbetaling (dækkes af staten). Der udbetales ikke VEU-godtgørelse for virksomheder.

Udgifter til kost og logi

Som noget nyt, kan udgifter til kost og logi søges refunderet, i forbindelse med flygtningens deltagelse i et AMU kursus i et IGU-forløbet. Har deltageren mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted, kan der refunderes udgifter på op til 500 kr. pr døgn. Det vil typisk være uddannelsesinstitutionen, der skal søge om refusion, men kommunen eller virksomheder, der har ligeledes mulighed for at få udlæg til kost og logi for IGU-deltagere refunderet.

Læs mere om IGU, om godtgørelse og bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat og om løn og arbejdsvilkår via links til højre.

Uddannelsesforløb til udlændinge i detailhandel

HAKL har udviklet 3 branchepakker målrettet flygtninge og indvandrere, der ønskes ansat i detailbranchen.

Tre forløb med en varighed på 8 uger er klar til udbud af godkendte AMU udbydere.