Kampagne for Detailhandelsuddannelsen

VI VED DU KAN

BLIV PROF I HANDEL OG SALG

Den nye detailhandelsuddannelse er en uddannelse med nye muligheder til dig der overvejer en karriere inden for handel og salg!

En erhvervsuddannelse med gode jobmuligheder

Detailhandelsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der består af et grundforløb med klasseundervisning og et hovedforløb med både praktik og skoleophold, så alt hvad du lærer, får du lov at prøve af i den virkelige verden.

Der er gode jobmuligheder og mulighed for at avancere hurtigt og f.eks. blive butikschef eller få din egen butik. Du kan gå igang med karrieren allerede mens du er i gang med uddannelsen.

Har du talent?

Mere end før, er der fokus på talenter og talentudvikling i uddannelsen: Undervisningen på uddannelsens grundfag Erhvervsøkonomi og IT er på et højere niveau end før reform 2015 og uddannelsen kan planlægges med et særligt talentforløb, hvor undervisningen på flere af uddannelsens specialefag foregår på et højere niveau end før.

EUX

Gymnasiet eller handelsskolen? Med EUX kan man faktisk få begge dele!

EUX kombinerer erhvervsuddannelsen med fag på gymnasialt niveau - uddannelsen bliver 1 år længere og eleven ender med en gymnasial eksamen og bliver faglært.

E-handel og sociale medier

I op til halvdelen af praktiktiden kan der arbejdes med e-handel, og der er flere specialefag, hvor der arbejdes med sociale medier og e-handel, fx Digitale markedsvilkår, Multikanalmarkedsføring.

Specialer og profiler

Detailhandelsuddannelsen har 3 specialiseringsmuligheder:

  • Salgsassistent (med og uden profil)
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør/Visual Merchandiser

Ved valg af Salgsassistent, målrettes uddannelsen yderligere ved valg af en profil, afhængigt af den branche praktikpladsen tilhører, fx Stormagasin, Sport og fritid, Kapitalkædedrift.

Uddannelsen kan tages over hele landet

Uddannelsens grundforløb udbydes af ca. 40 handels- og erhvervsskoler, og uddannelsens hovedforløb udbydes af 21 skoler.

Klik i boksen til højre, for at læse mere om uddannelsen, de enkelte specialer, samt hvor uddannelsen udbydes.